DVB-T: Разлика между версии

2029 байта изтрити ,  преди 9 години
→‎DVB-T в България: малко по-стегнато
(→‎DVB-T в България: малко по-стегнато)
 
==DVB-T в България==
 
<!-- Цифровизирането на телевизионното радиоразпръскване в рамките на ЕС се явява възможност за освобождаване на радиочестотен спектър.
В отговорсъответствие на изискванията, поставени вс директивите на ЕС, касаещи всички страни членки на съюза, Министерският съвет с Решение № 604 от 13.07.2012 г. приема План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България (План 2012)<ref>[http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/DVB_T_Plan_2012.doc Решение № 604 от 13.07.2012 г. на МС]</ref>. Този план е изготвен въз основа на ''Закона за електронните съобщения (ЗЕС)''<ref>[http://lex.bg/laws/ldoc/2135553187 ЗЕС]</ref> и ''Закона за радиото и телевизията (ЗРТ)'' <ref>[http://lex.bg/laws/ldoc/2134447616 ЗРТ]</ref>. Основната му цел е да осигури предвидим и плавен преход от наземно аналогово към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, като към 1 септември 2013 г. България да е преминала изцяло към наземно цифрово и да е преустановила наземното аналогово телевизионно радиоразпръскване. Предвижда се това да се извърши на два етапа:
Институциите на EС – Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия, провеждат целенасочена политика за повсеместно въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване в държавите членки още от 90-те години до сега, включително чрез приемане на редица актове в тази област, както и Стратегията на ЕС „Европа 2020“ като стратегически документ.
С редица документи държавите членки се приканват да приключат този процес до 31 декември 2012 г.
От своя страна Европейският институт по стандартизация в далекосъобщенията (ETSI) и Европейският съюз по радиоразпръскване (EBU) са публикували голям брой документи (стандарти, спецификации, препоръки и др.) по отношение на параметрите и начините за използване на апаратните и програмните технически средства за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване. --><!-- съвършено излишен текст -->
В отговор на изискванията, поставени в директивите на ЕС, касаещи всички страни членки на съюза, Министерският съвет с Решение № 604 от 13.07.2012 г. приема План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България (План 2012)<ref>[http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/DVB_T_Plan_2012.doc Решение № 604 от 13.07.2012 г. на МС]</ref>. Основната му цел е да осигури предвидим и плавен преход от наземно аналогово към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, като към 1 септември 2013 г. България да е преминала изцяло към наземно цифрово и да е преустановила наземното аналогово телевизионно радиоразпръскване. Предвижда се това да се извърши на два етапа:
* І етап: Едновременно телевизионно радиоразпръскване – наземно аналогово и наземно цифрово – симулкаст (simulcast) – от 1 март до 1 септември 2013 г. Този период ще предостави възможност на потребителите да се запознаят с условията за достъп до наземна (ефирна) цифрова телевизия, както и да предприемат мерки за осигуряване на приемането на цифровия сигнал. През този етап са възможни смущения при приемането на програмите<ref>[http://www.cifrovizacia.bg/Информационни-материали Инфокампания за въвеждане на DVB-T в България] </ref>.
* ІІ етап: Окончателно преминаване към наземно цифрово радиоразпръскване на 1 септември 2013 г. Всички радиопредаватели за наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване преустановяват излъчването.
 
Необходимо е към 1 септември населението да разполага съсс съответниподходящи [[телевизор|телевизионни приемници]] или да добави към по-старите телевизори декодиращи устройства (set-top-boxes), посредствомза коитода еима възможен достъпътдостъп до услугата „цифрово наземно телевизионно радиоразпръскване“ при MPEG-4 кодиранкодиране на цифровцифровия поток, приетприето в България .
Нормативната уредба, която регулира прехода от наземно аналогово към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване включва ''Закона за електронните съобщения (ЗЕС)''<ref>[http://lex.bg/laws/ldoc/2135553187 ЗЕС]</ref> и ''Закона за радиото и телевизията (ЗРТ)'' <ref>[http://lex.bg/laws/ldoc/2134447616 ЗРТ]</ref>.
 
Необходимо към 1 септември населението да разполага със съответни приемници или декодиращи устройства (set-top-boxes), посредством които е възможен достъпът до услугата „цифрово наземно телевизионно радиоразпръскване“ при MPEG-4 кодиран цифров поток, приет в България .
 
==Предавателна мрежа в България==