Разлика между версии на „Наръшки надпис“

* Баласчев, Георги, ''Новонайденият надпис от времето на цар Симеон, Български преглед'', 1898, № 12, с.61-78
* [http://www.promacedonia.org/vb/vb_9.html Бешевлиев, Веселин. Прабългарски епиграфски паметници, С. 1981 , с. 116-119]
* Бешевлиев, Веселин. Първобългарски надписи. С. 1992 , с. 182-185 (№ 46).
* Иванов, Йордан. ''Български старини из Македония'', С. 1931 с. 16-20.
* [http://www.library.chersonesos.org/showtome.php?tome_code=93&section_code=6 Успенскиій, Ф. И. Пограничный столб между Византиіей и Болгаріей при Симеоне, Известія Руского Археологического Института в Константинополе, 1898, III, с.184-194.]
Анонимен потребител