Разлика между версии на „Наръшки надпис“

== Литература ==
* Баласчев, Георги, ''Новонайденият надпис от времето на цар Симеон, Български преглед'', 1898, № 12, с.61-78
* [http://www.promacedonia.org/vb/vb_9.html Бешевлиев, Веселин. Прабългарски епиграфски паметници, С. 1981 , с. 116-119]
* Бешевлиев, Веселин. Първобългарски надписи. С. 1992 , с. 182-185 (№ 46).
* Иванов, Йордан. ''Български старини из Македония'', С. 1931, с. 16-20.
* [http://www.library.chersonesos.org/showtome.php?tome_code=93&section_code=6 Успенскиій, Ф. И. Пограничный столб между Византиіей и Болгаріей при Симеоне, Известія Руского Археологического Института в Константинополе, 1898, III, с.184-194.]
* [http://promacedonia.com/vz1b/vz1b_4_1.html Златарски, Васил Н. ''История на българската държава през средните векове, Т.I, ч. 2 От славянизацията на държавата до падането на Първото царство (852-1018)'', С. 1927, с. 335-336.]
Анонимен потребител