Разлика между версии на „Изречение“

м
Главните структурно-граматически признаци на изречението са предикативност (сказуемост), модалност, [[интонация]] и граматическа оформеност.
 
== Класификация по структура. Видове изречения. ==
По състав и строеж различаваме два вида изречения - [[Просто изречение|прости]] и [[Сложно изречение|сложни]].
=== Прости ===
Изречение, изразяващо само една мисъл, съдържащо само едно съждение, се нарича просто изречение. В простото изречение има само едноедин сказуемопредикативен център, преписващ признак на предмет.
 
: Например: „Аз"Аз обичам.", "Колата спря."
 
==== Видове прости изречения ====
* Едносъставни прости изречения - предикативното отношение е изразено само в една част, тоест състоят се или само от подлог, или само от сказуемо.
** Сказуемно-безподложни едносъставни прости изречения (например: ''"Съмна се."'')
** Подложно-безсказуемни едносъставни прости изречения (например: ''"Тих вятър."'')
* Двусъставни прости изречения - предикативното отношение е изразено в две части - групата на подлога и групата на сказуемото.
 
=== Сложни ===
ИзречениеСложното изречение съдържа повече от един предикативен център. Може да се каже, че изречение, което се състои от две или повече [[Просто изречение|прости изречения]], които заедно съставят смислово единство, се нарича [[Сложно изречение|сложно изречение]]. Сложното изречение има толкова сказуеми, от колкото прости изречения се състои.
 
: Например: „Отидох у леля ми, която беше направила сладки.“