Разлика между версии на „Левченска река“

редакция без резюме
(Нова страница: {{Река инфо |име = Левченска река{{Br}}(Левка) |картинка = |карти...)
 
Левченска река извира под името Карталдере на 730 м н.в. в [[Сакар]] планина, на 2,6 km северозападно от връх [[Вишеград (връх)|Вишеград]] (856 м, най-високата точка на планината). Тече в южна посока в тясна, на места проломна долина. След село [[Димитровче]] долината ѝ се разширява и става асиметрична със стръмни леви и полегати десни склонове. Влива отляво в река [[Марица]] на 44 m н.в., на 400 м югозападно от село [[Генералово]], [[Община Свиленград]].
 
Площта на водосборният басейн на реката е 144 km<sup>2</sup>, което представлява 0,27% от водосборния басейн на [[Марица]]., а границите на басейна и&#768; са следните:
* на запад — с водосборния басейн на [[Голяма река (приток на Марица)|Голяма река]], ляв приток на [[Марица]];
* на изток — с водосборните басейни на реките [[Тунджа]]и [[Ченгенедере]], леви притоци на [[Марица]];
 
Основни притоци: Карандере, Кюйдере, Хасандере, Перидере, Лупца, Келенджика, Селска река (всичките леви).