Разлика между версии на „България“

България попада на границата между евросибирския и средиземноморския региони на [[Палеарктическа екозона|палеарктическата екозона]], най-обширната от осемте [[екозона|екозони]] на Земята. Част от територията на страната е останала незасегната от [[Ледников период|Ледниковия период]], в следствие на което са оцелели някои много стари реликтни растителни видове от [[терциер]]а.<ref name="biodiversity">{{cite web|url=http://www.flora.biodiversity.bg/bg_flora_fr.htm|title=Характеристика на флората и растителността на България|publisher=Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието|accessdate=14 юни 2012}}</ref> Взаимодействието на различни климатични, хидроложки, геоложки и топографски условия е причина България да има сравнително голямо разнообразие от растителни и животински видове. То включва около 100 вида [[бозайници]], към 400 вида птици, близо 40 вида влечуги, над 200 вида черноморски и сладководни риби, над 27 000 вида насекоми и безгръбначни, и над 10 000 низши и висши растения и гъби.<ref>{{cite web|url=http://chm.moew.government.bg/IndexDetails.cfm?vID=12&vPage=1|title=Български портал за биоразнообразието|publisher=Министерство на околната среда и водите на България|accessdate=14 юни 2012}}</ref> Висшите растения са над 3800 вида, от които 170 вида са [[ендемит]]и.<ref name="biodiversity"/> Розата, пренесена в България от Персия през 17 век, е символ на България.<ref>{{cite web|url=http://www.see.bg/bg/place/view/160/Praznik-na-rozata-v-Kazanlyk/|title=Празник на розата в Казанлък|publisher=Телевизия Туризъм|accessdate=14 юни 2012}}</ref> Някои от най-разпространените животни в България са [[благороден елен|благородния елен]] (19 590 индивида), [[сърна]]та (над 79 000), [[дива свиня|дивата свиня]] (71 200). Сравнително често срещани са [[чакал]]ът и [[лисица]]та, докато [[мечка]]та, [[обикновен делфин|обикновеният делфин]], [[царски орел|царският орел]], [[тибетски як|тибетският як]] и [[европейска норка|европейската норка]] са значително по-редки.<ref>„България 2011“, стр. 3</ref>
 
[[File:CD 3.jpg|мини|ляво|Делфините са едни от най-големите бозайници, срещащи се в странатаЧерно море]]
 
Близо 35% от общата площ на страната е покрита от гори.<ref>{{cite web|url=http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Bulgaria#Environment |title=Bulgaria – Environmental Summary, UNData, United Nations |publisher=Статистическа база данни на ООН|accessdate=14 юни 2012}}</ref> На територията на България съществуват три [[национален парк|национални парка]], 55 [[резерват]]а, 11 природни парка, 503 и защитени местности и 35 поддържани резервата.<ref name="BG2011-29"/> Към тях се прибавят и 114 [[Орнитологично важни места в България|орнитологично важни места]], в които се срещат редки видове птици.<ref>{{cite web|url=http://bspb.org/ovm.php?chPage=1&menu_id=65|title=Орнитологично важните места в България&nbsp;— основна характеристика и карти|publisher=[[БДЗП]]/[[БърдЛайф Интернешънъл]]|accessdate=14 юни 2012}}</ref> Защитени са 574 вида растения, 483 вида животни, и 1774 вековни дървета.<ref name="BG2011-29">„България 2011“, стр. 29</ref> Много от защитените райони, особено по Черноморието, са застрашени заради безразборно незаконно строителство.<ref>{{cite web|url=http://bnt.bg/bg/news/view/24885/flameCandle70x80px.swf|title=Наказателна процедура срещу България за строителство в защитени територии|publisher=Българска национална телевизия|date=18 март 2012|accessdate=14 юни 2012}}</ref>
Анонимен потребител