Разлика между версии на „Адриатическо море“

редакция без резюме
* Змиорка (Anguilla Anguilla) - Италианско име "Anguilla" за речните и "Grongo" за морските такива.
* Боп (Boops Boops).
* Морски костур (Dicentrarchus labrax) - Италианско име "Branzino, Spigola".
* Кефал (Mugil chephaluscephalus) - Италианско име "Cefalo".
* Попчета (Gobius paganellus) - Италианско име "Paganelо".
* ХЕК (Merlucius Merlucius) - Италианско име "Merluzo".
* BREAM (Lithoniatus mormyrus) - Италианско име "Mormora".
* GILTHEAD (Sparus auratus).
* PALAMITA (Sarda Sarda).
* Писия (Platichthys flesus flesus) - Италианско име "Passera".
* Уайтинг (Micromesistius poutassou).
* Морска котка (RayaRaja spclavata и Raja miraletus) - Италианско име Раза"Razza".
* Калкан (Psetta максимуми) - Италиаски имена "Rombo, Vela".
* SARAGO (Diplodus вулгарис) - Италианско име "scuden" .
* Морски език (Solea вулгарис) - Италианско име "sfoia".
* Сафрид (Trachurus Trachurus) - Италианско име SURO.
* ТОН червен и златен (Thunnus thynnus и Thunnus albacares).
* Triglia (Mullus barbatus) - Италиански имена: "Triola, Rosciolo, Cicinello, S.Giovanni, Agostinello".
* Mazzoline (Trigla lucerna) - Италиански имена: "Testagrossa или Тestola".
* Rospo (Lophius piscatorius) - Италианско име "Pescatrice".
* Ricciola (Seriola dumerili).
* San Pietro (Zeus faber).
* Spinarolo (Squlus acanthias) - акула тип Черноморска.
* Cepole (Cepola rubescens) - Италиански имена "Galera, Signorina".
* Gattuccio (Scyliorhinus canicula) позната с Италианското име "Gattina".
* Zanchette (Arniglossus laterna) - Италианско име "Zanchetta".
* Busbana (Trisopterus capelanus).
* Cernia (Epinephelus guaza)
* Orata (Sparus aurata).
* Зарган (Belone belone) - Италианско име "Aguglia".
* Морски дракон (Trachinus draco) - Италианско име "Tracina".
 
'''Раци и други мекотели в Адриатическо море:'''
Анонимен потребител