Разлика между версии на „Топлоелектрическа централа“

No edit summary
От английското понятие за комбинирана топлинна и електрическа енергия идва руската дума "'''Теплоэлектроцентраль'''" или '''ТЭЦ''' (тъй като първите подобни централи в Източна Европа са били в [[Съюз на съветските социалистически републики|Съветския съюз]]), откъдето идва и българското '''Топлофикационна Електрическа Централа''', '''Топлоелектроцентрала''' или '''ТЕЦ'''. Така, в битието си, в съкращението "ТЕЦ" са свързани двете понятия за ''ток + топло''.
 
Тези централи са били [[електроцентрала на база изкопаемо гориво|на базата на изкопаеми горива]]. В ранните години, такива централи са се строили само в големите градове (или в непосредствена близост до тях) за да може да се оползотвори максимално произведена енергия, като не се губи топлинна енергия по трасето. По-късно, когато потреблението на електроенергия нараства, започват да се строят същите, но вече по-големи и съответно по принуда извънградски централи. Тяхната цел вече е била ''само'' електроснабдяване. Тогава понятието за "[[топлофикация]]" отпада от общото понятие за "ТЕЦ", но тъй като принципа на работа е същият (тоест, все са '''[[Пароцентрала|пароцентрали]]'''), ''името'' "ТЕЦ" все пак си остава (напр. централите в комплекс [[Марица изток]]). Така, частицата "топло-" постепенно си губи значението за "градско отопление" и придобива вторично тълкуване - като за топлата парапàра, която задвижва турбините в [[пароцентрала]]та. Всъщност, обаче, не само ТЕЦ-овете, а повечето видове електроцентрали, включително [[АЕЦ]] и повечето видове [[Слънчева електроцентрала|слънчеви електроцентрали]], ползват [[водна парапàра]] като двигател на [[турбина|турбините]].
 
Поради тази причина, думата ''ТЕЦ'' вече придобива няколко свързани, но все пак различни значения :
* '''[[Когенерация|централа с комбинирано производство]]''' или '''[[#Когенерация|когенерационна електроцентрала]]''' – оригиналното понятие
* '''[[електроцентрала на база изкопаемо гориво]]''' или '''[[конвенционална електроцентрала]]''' <sup>[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0013:FIN:BG:HTML]</sup>
* '''[[пароцентрала]]''' – каквато всъщност е всяка една централа задвижвана от водна парапàра, вкл. ТЕЦ, [[АЕЦ]] и др.
:* погрешно обяснение на понятието '''[[отоплителна централа]]''' (вж. [[#Отоплителна Централа|по-долу]])
 
Анонимен потребител