Топлоелектрическа централа: Разлика между версии

=== Охладителни кули ===
=== Охладителни кули към ТЕЦ, АЕЦ, разсейване на топлината ===
През [[Градирня|охладитените кули]] [[:ru:Градирня|(ru)]][[:en:Cooling tower|(en)]] се разсейва в околната среда топлината след разширението на пàрата в турбината. Разсейването на топлината в околната среда е физическо присъщо на процеса на електро производствоелектропроизводство в парна турбина (според Втория закон на термодинамиката). Това разсейване става, като след разширението в турбината, паратапàрата постъпва в [[Кондензатор (топлообменник)|кондензатора]], където се охлажда от постоянно циркулираща вода. Обикновено кондензаторът е повърхностен тип и охлаждащата вода не се смесва с охлажданата парапàра. Охладената, кондензирана парапàра се връща в цикъла на паротурбинната инсталация. Циркулиращата в кондензатора вода се охлажда много често в охладителни кули. Охлаждането става основно с изпарение на падащата като дъжд в кулата вода и частично от директното охлаждане при топлообмена с въздуха. Въздухът за охлаждане на циркулиращата вода се движи през охладителната кула от разликата на температурите вътре и отвън на кулата. Това са кулите с естествена тяга. В по-редки случаи се използват вентилатори над кулите за повишаване на разхода на охлаждащия въздух (кули с принудителна циркулация).
Охлаждането на кондензатора може да стави и директно с проточна вода от достатъчно голяма река: АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Русе изток, ТЕЦ Видин, езеро-охладител (естествено или по-често изкуствено) или море: ТЕЦ Варна. Използват се и комбинации от охладителна кула и езеро-охладител: ТЕЦ Марица изток 2.
 
Анонимен потребител