Разлика между версии на „Оксид“

2475 байта изтрити ,  преди 8 години
Според [[Номенклатура на Междунаенклатурата на Международния съюз за чиста и приложна химия]] имената на оксидите се образуват по следния начин: първата дума е българското наименование на първия [[химичен елемент]] с присъединено накрая окончание -ев, -ен, -ов. Втората дума е латинското наименование на втория елемент с окончание -ид. Например СО се произнася [[въглероден оксид]]. Ако в съединението съществува долен индекс, за него се ползват представки, които произлизат от гръцките числителни имена: 1 - моно, 2 - ди, 3 - три, 4 - тетра, 5 - пента, 6 - хекса, 7 - хепта и така нататък.
 
==
== Видове оксиди ==
Оксидите биват основни, амфотерни, киселинни и неутрални.
* [[Основен оксид|Основни оксиди]] образуват s-елементите с метален характер, p-елементите с метален характер в нисшите им степени на окисление, d- и f-елементите с двойствен характер в нисшите им степени на окисление.
* [[амфотерен оксид|Амфотерни оксиди]] съответстват на p-елементи с двойствен характер и d- и f-елементи в междинните им степени на окисление.
* [[Киселинен оксид|Киселинни оксиди]] образуват p-елементите с неметален характер и d-елементите във висшата си степен на окисление.
* [[неутрален оксид|Неутрални оксиди]] (несолеобразуващи) образуват p-елементите с неметален характер, които не взаимодействат с [[вода]], [[основа|основи]] и [[киселина|киселини]] и не им съответстват [[хидроксид]]и и кислородсъдържащи киселини.
 
На практика е по-лесно, на основните оксиди съответстват основни хидроксиди, тоест към оксида като се прибави [[вода]] се получава [[основа (химия)|основа]]. Киселинни оксиди са тези, при които като се присъедини вода се получава [[киселина]].
 
Трябва да се отбележи, че в [[Периодична система|Периодичната система]] [[метал]]ите се намират отляво на линията Бор-Астат, [[неметал]]ите са отдясно, а по линията са разположени амфотерните елементи.
* S-елементи са IA, IIA
* P-елементи са IIIA - VIIIA
* D-елементи са IБ - VIIIБ
* F-елементи са [[лантанид|лантанидите]] и [[актинид|актинидите]]
 
== Някои примери на оксиди ==
Анонимен потребител