Разлика между версии на „Европейски съвет“

1308 байта изтрити ,  преди 7 години
 
==Компетенции и функции==
Представлява орган, който е разположен над 3-те стълба, който ги обединява и поема централни ръководни функции. Той се занимава с централни теми за Общността, отнасящи се главно до така нареченото Европейско политическо сътрудничество (ЕПС), с което се прави опит за съгласуване във външната политика. На основата на своя състав той се развива в най-високата колегия за вземане на решения, към която институциите се обръщат, когато не са могли да постигнат съгласие по даден въпрос на по-ниско равнище. ЧленЕвропейският 16съвет отне Договора за ЕС предвижда, че Съветът съвместно с Европейския парламент осъществявапритежава законодателни и бюджетни функции. Съветът осъществява функции по определяне на политиките и координиране, в съответствие с условията, предвидени в Договорите.
 
Съветът действа с квалифицирано мнозинство, освен когато в Договорите не е предвидено друго.
От 1 ноември 2014 година квалифицираното мнозинство се определя като мнозинство, формирано от гласовете на най-малко 55% от членовете на Съвета, което включва най-малко 15 членове и представлява държави-членки, които обхващат не по-малко от 65% от населението.
Съществува и блокиращо мнозинство, което трябва да включва най-малко четирима членове на Съвета, като в противен случай се приема, че е налице квалифицирано мнозинство.
. След срещата се публикува официално съобщение с решенията.
 
Анонимен потребител