Разлика между версии на „Обща външна политика и политика на сигурност“

* развитие и укрепване на демокрацията;
* зачитане на правата на човека и на основните свободи
* засилване на способността на ЕС да действа извън пределите си за предотвратяване на конфликти и [[управление на кризи]] чрез развиване на граждански и военен капацитет.
 
Съюзът играе водеща роля на международната сцена в борбата срещу незаконното натрупване и трафика на малки оръжия и леко въоръжение.