Отваря главното меню

Промени

 
== Основна теория ==
За разлика от количеството топлина, температурата може да се разглежда като мярка за качеството „топлинна”„топлина” на тялото. Когато дветедве системи са с една и съща температура, безняма директен пренос на топлина то, тя възниква спонтанно от [[проводимост]] или [[радиация]] между тях. Когато съществува температурна разлика между тях и има термично-проводяща или радиационна връзка между тях, се осъществява спонтанен пренос на топлина от по-топлата система към по-студената система, докато те станат в топлинно равновесие. Преноса на топлина се осъществява чрез [[топлопроводимост]] или чрез топлинна радиация.
Експерименталните физици, като например Галилей и Нютон, са установили, че има безкрайно много емпирични температурни скали.