Разлика между версии на „Университет по библиотекознание и информационни технологии“

Подробна информация за приема на студенти в ОКС Бакалавър в УниБИТ се публикува в Справочник за кандидат-студенти в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, за съответната година.
 
== //Такси за кандидатстване и обучение ==.
 
Годишни такси за кандидатстване и обучение за ОКС „бакалавър“ за учебната 2012/2013 г.:
Списък на специалностите от факултета по библиотекознание и културно наследство (ФБКН):
* Обществени комуникации и информационни науки: редовно 508 лв., задочно: 254 лв.
 
* Информатика и компютърни науки: редовно: 670 лв., задочно: 335 лв.
* Библиотекознание и библиография (ББ) - РЕДОВНО: 262 лв. ЗАДОЧНО:131 лв.
* Национална сигурност: редовно: 732 лв., задочно: 366 лв.
* Библиотечен и информационен мениджмънт (БИМ) - РЕДОВНО: 262 лв. ЗАДОЧНО:131 лв.
* Печатни комуникации (ПК) - РЕДОВНО: 262 лв. ЗАДОЧНО:131 лв.
* Информационни фондове на културно-историческото наследство (ИФКИН) - РЕДОВНО: 262 лв. ЗАДОЧНО:131 лв.
* Архивистика и документалистика (АД) - РЕДОВНО: 262 лв. ЗАДОЧНО:131 лв.
* Информационни ресурси на туризма (ИРТ) - РЕДОВНО: 262 лв. ЗАДОЧНО:131 лв.
 
Списък на специалностите от факултета по информационни науки(ФИН):
 
* Информационни технологии (ИТ) - РЕДОВНО: 344 лв. ЗАДОЧНО:172 лв.
* Информационно брокерство (ИБ) - РЕДОВНО: 344 лв. ЗАДОЧНО:172 лв.
* Информационна сигурност (ИС) - РЕДОВНО: 344 лв. ЗАДОЧНО:172 лв.
* Компютърни науки (КН) - РЕДОВНО: 344 лв. ЗАДОЧНО:172 лв.
* Комуникации и информиране (КИ) - РЕДОВНО: 344 лв. ЗАДОЧНО:172 лв.
* Информационни технологии в съдебната администрация (ИТСА) - РЕДОВНО: 344 лв. ЗАДОЧНО:172 лв.
* Национална сигурност и културно-историческо наследство (НСКИН) - РЕДОВНО: 376 лв. ЗАДОЧНО:188 лв.
 
== Източници ==
Анонимен потребител