Разлика между версии на „Сортиране чрез пряка селекция“

редакция без резюме
за (n − 1) + (n − 2) + ... + 2 + 1 = n(n − 1) / 2 ∈ Θ(n2) сравнения(виж аритметична прогресия). Всяко от тези сканирания изисква 1 разменяне за n-1 елементи
(последният елемент е вече на правилното място)
== Сравнение с други алгоритми за сортиране ==
Спрямо други прости Θ(n2) алгоритми, методът на пряката селекция почти винага е по-бърз от метода на мехурчето и метода на гнома(gnome sort). Методът на
вмъкването е много подобен в това, че след k-та итерация, първите k елеметнa в масива са в сортиран ред. Предимството на метода на вмъкването е, че сканира
толкова елемента колкото му е нужно за да сложи k + 1 елемент на мястото му, докато методът на пряката селекция трябва да сканира всички останали елементи
за да намери k + 1 елемент.
== Пример ==
 
62

редакции