Разлика между версии на „Сортиране чрез пряка селекция“

за което ще работи методът на вмъкването може да варира значително. Обаче, в повечето случаи това може да се разглежда като предимство за метода на
вмъкването, защото работи много по-ефикасно, ако масивът е сортиран или "близо до сортиран".
 
Накрая, методът е пряката селекция е доста по-малко производителен върху големи масиви от Θ(n log n) разделяй-и-владей алгоритми като метода на сливане
(merge sort). Обаче методът на пряката селекция и методът на вмъкване са по-бързи, когато работят върху малки масиви(10 - 20 елемента). Полезна оптимизация
в практиката за рекурсивните алгоритми е да се смени към метода на вмъкване или метода на пряката селекция, когато елементите от несортирания масив станат
по-малко от 20.
 
== Пример ==
62

редакции