Разлика между версии на „Шестнайсетична бройна система“

редакция без резюме
 
[http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 Двоичната бройна система] е много добра за [http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80 компютрите], но има малък недостатък – броят на цифрите расте неимоверно бързо. Както се оказва, има и друга бройна схема, която също е благоприятна за компютрите: '''шестнадесетичната'''. Преди години, когато компютърът е бил все още съвсем ново откритие, хората, които го проектирали осъзнали, че трябва да се създаде '''стандарт''' за съхранение на информация. Тъй като компютрите могат да смятат само с двоични числа - '''букви, текст''' и други символи трябвало да бъдат съхранени като числа. Но притеснението им не е било само това. Те трябвало да се уверят, че числото, което, представя примерно ‘А’, ще бъде едно и също на всички компютри. За да се улесни това се създала [[ASCII]] (от Английски език – '''American Standard Code for Information Interchange''') таблицата. В нея има невидими символи, които изпълняват определи функции, като отместване на указателя (09), звън (07). Могат да се използват различни комбинации на само осем двоични цифри, или битове, за да се представи всеки символ на ASCII графиката.
'''128 знака''' можели да изглеждат много, но не след дълго разработчиците забелязали липсата на много от специалните гласни, използвани от '''[http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA латинския език]''', различни от [http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA Английски език] като например: ä, é, û и Æ. Също липсвали и математически символи (±, µ, °, ¼) и знаци за парични валути, различни от ($) като (£, ¥, ¢). За да се компенсира тази липса, '''ASCII''' таблицата била разширена от '''128''' на '''256''' символа.
Стойността на 256 може да бъде представена като шестнадесет на втора степен, което ни връща към '''шестнадесетична бройна система'''. Оказва се, че всеки символ на ASCII таблицата може да се представи чрез двуцифрено число в шестнадесетична бройна система – от 00 до FF.
 
 
 
Думата '''хескадесимал''' е съставена от '''хекса-''' (от [http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA Гръцки език]'''„шест”''') и '''–десимал''' (от [http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA Латински език]'''„десет”'''). За първи път думата '''хексадесимал''', заместваща ранната латинска интерпретация - '''сексадесимал''', се появява през '''1954 година'''. Думата шестдесетичен (за '''шестдесетична бройна система''') запазва латинското си название „сексагесимал”„'''сексагесимал'''”. [http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Knuth Доналд Кнут] е посочил, че правилният термин е „сенидъри”„'''сенидъри'''”(от Английски – „senidery”) за латинското наименувание – „групирани„'''групирани по 16”16'''”. '''Алфред Б. Тейлър''' е използвал „сенидъри”„'''сенидъри'''” в средата на 18 век в неговата документация за алтернативни бройни системи, въпреки че той отхвърля използването на шестнадесетична бройна система заради „неудобния„'''неудобния брой цифри”цифри'''”. Шварцман отбелязва, че шестнадесетичната бройна система трябва да носи наименуванието си от Латински, а именно – „сексадесимал”. Но неговите опасения са, че компютърните хакери биха съкратили думата просто на „секс”. Етимологическото правилно гръцко понятие би било „хексадъкейдик”„'''хексадъкейдик'''” (въпреки че в съвременния гръцки език е по-разпространено „дека„'''дека-хексадик”хексадик'''”).
 
===Използване в китайската култура===
Анонимен потребител