Отваря главното меню

Промени

 
=== Отделителна система ===
Представена е от едноклетъчни жлези, разположени в хиподермата. Често са наричани и хиподермални жлези. При повечето нематоди има само една шийна отделителна жлеза, от която тръгват два странични отделителни канала, разположени в двете странични надебеления на хиподермата<ref name=Големански2>Големански 2003, стр. 119.</ref>. Каналите започват сляпона задния край на тялото и се отправят напред като се сливат на предния край и се отварят чрез един отвор коремно на тялото. При някои видове нематодиотделянето се извършва чрез големи ренетни клетки, образуващи Н-овидна канална система<ref name=Германов2Коларов 2>Коларов 2008, стр. 62.</ref>.
 
Нематодите притежават и т.нар. фагоцитарни клетки. Броят им е от 2 до 6, разположени са в псевдоцьола<ref name=Германов2>Коларов 2008, стр. 62.</ref>. Клетките задържат и натрупват в себе си неразтворими продукти получени от обмяната на веществата, както и попаднали чужди тела като бактерии. В действителност това не е същинска отделителна функция, а по-скоро се доближава до ендокринната защита на висшите организми.
 
=== Нервна система ===
Нервната система е образувана от окологлътъчен нервен пръстен. Този пръстен е начало на няколко нервни ствола, излизащи от него. Напред към предния край на тялото и устата тръгват шест къси нервни кордона, които по дължината си се съединяват посредством напречни полуовални комисури. Към задната част на тялото също тръгват шест нервни ствола. Два от тях са особено добре развити и се разполагат по дължината на гръбното и коремното удебеление на хиподермата. Задните нервни стволове също се свързват посредством напречни комисури. Гръбният нервен ствол инервира двете гръбно разположени мускулни ленти, а коремният - двете коремни мускулни ленти<ref name=Матов5>Матов 1951, стр. 312.</ref><ref name=Големански3>Големански 2003, стр. 120.</ref>.
 
=== Сетивни органи ===
Сетивните органи са слабо развити. Представени са от осезателни четинки или папили разположени основно в областта около устата. Някои нематоди притежават специализирани органи за химически усет, наречени амфидии. Органите за [[зрение]] са представени от примитивни [[очи]] с форма на чашка и разположена над нея кутикулна леща.
 
=== Полова система ===