Метод (програмиране): Разлика между версии

Деструктори
Редакция без резюме
(Деструктори)
}
</source>
 
===Деструктори===
Деструктора е метод, който се извиква автоматично, когато обект от даден клас приключи жизнения си цикъл. Деструкторите се ползват за освобождаване на ресурси заети от обекта или за други задачи свързани с унищожаването на обекта. В повечето езици деструкторите се извикват без параметри и не връщат стойност.
5

редакции