Метод (програмиране): Разлика между версии

2066 байтове добавени ,  преди 9 години
Методи за Присвояване и Оператори
(Деструктори)
(Методи за Присвояване и Оператори)
bool Initialized;
 
public MyClass() // Когато бъде създаден нов обект от класа MyClass конструктура ще бъде извикан и ще инициализира обекта.
public MyClass() // When new object from MyClass is created the constructor of this class will be called initalizing the object.
{
x = 5;
===Деструктори===
Деструктора е метод, който се извиква автоматично, когато обект от даден клас приключи жизнения си цикъл. Деструкторите се ползват за освобождаване на ресурси заети от обекта или за други задачи свързани с унищожаването на обекта. В повечето езици деструкторите се извикват без параметри и не връщат стойност.
 
===Методи за присвояване===
Тези методи могат да дефинират или предефинират вече съществуващ метод, който да определя, какви операции трябва да се извършат, когато на обект от даден клас бъде присвоен друг обект от същия клас.
 
===Методи Оператори===
Тези методи дефинират или предефинират вече съществуващ метод, като посочват, какви операции трябва да се извършат с подадените като параметри обекти при дадена операция.
Примерно за дефиниран от потребителя клас, операцията събиране (+) може да бъде предефинирана, така че да се извършат специфични действия, когато тази операция се използва върху два обекта от този клас.
 
<source lang="csharp">
class MyClass
{
int x;
double y;
 
public MyClass(int integer, double floatingpoint) // Конструктор на класа, който позволява инициализацията на членовете на класа x и y с зададени параметри.
{
x = integer;
y = floatingpoint;
}
 
public static MyClass operator +(MyClass op1, MyClass op2)
{
return new MyClass(op1.x + op2.x, op1.y * op2.y); // Оператора + за този клас ще връща нов обект от класа, чийто член x ще е равен на сбора от членовете x на двата операнда, но члена y ще е равен на умножението на членовете y на двата операнда.
}
}
</source>
5

редакции