Отваря главното меню

Промени

 
Списък с български фирми има в мембър листа на страницата на БАСКОМ <ref>[http://www.basscom.org/memberList.aspx?lan=EN&mi=2&smi=0 Bulgarian Association of Software Companies]</ref> разделени в четери групи по големина, като в категорията най-големи може да се счита, че фирмите не са български с изключение на "Информационно обслужване" <ref>[http://www.is-bg.net/bg/page/15 Информационно обслужване]</ref>
 
=== Информационно обслужване<ref>[http://www.is-bg.net/bg/ Информационно обслужване]</ref> ===
Информационно обслужване е основана през 1970 г. и днес е една от водещите ИТ компании в България, с над 600 висококвалифицирани специалисти. Вече 40 години Информационно обслужване е българският лидер в доставянето на ИКТ услуги в публичния сектор и заема водеща роля в изграждането на електронно правителство в България. Информационно обслужване предлага високотехнологични решения в областта на системната интеграция, изграждане и поддръжка на национални бази данни и електронни регистри, софтуерни продукти и електронен подпис, мрежови решения асемблиране и поддръжка на хардуерни системи, SMS и WAP услуги, аутсорсинг услуги, уеб дизайн, разработка на приложения. Компанията ни предоставя консултантски услуги за хардуер, софтуер и информационни технологии. „Информационно обслужване" АД е акционерно дружество, с мажоритарен собственик Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България. Компанията се управлява от Съвет на директорите.
 
=== Телерик<ref>[http://www.telerik.com/ Телерик]</ref> ===
37

редакции