Разлика между версии на „Раса“

м
Премахната редакция 5836843 на PetaRZ (б.)
м (Премахнати редакции на Jeta (б.), към версия на PetaRZ)
м (Премахната редакция 5836843 на PetaRZ (б.))
При човека, '''расаРаса''' е остаряло<ref name="AAPA" /><ref>Keita et al., 2004, [http://www.nature.com/ng/journal/v36/n11s/full/ng1455.html Conceptualizing human variation], ''Nature'', '''36''', S17 - S20</ref><ref name="Leeetal" /><ref name="Palmie" /> понятие, обозначаващо система за класификация, използвана да категоризира [[човешките същества]] в големи и отличаващи се [[популации]] или [[Социална група|групи]] по [[анатомични]], [[културни]], [[етнически]], [[генетични]], [[географски]], исторически, или [[Език (лингвистика)|езикови]] илиособености. Някои съвременни научни схващания застъпват мнението, че при човека ''раса'' е остаряло<ref name="AAPA" /><ref>Keita et al., 2004, [[религиозни]http://www.nature.com/ng/journal/v36/n11s/full/ng1455.html Conceptualizing human variation], особености''Nature'', или'''36''', социалнаS17 принадлежност- S20</ref><ref name="Leeetal" /><ref name="Palmie" /> понятие. Първоначално използване използвано, за да обозначи националната принадлежност, а обозначаването на отделени по физически характеристики, като цвят на кожата, популации като отделни ''раси'' датира от 17-18. век<ref>Smedley, Audrey. Race in North America: Origin and Evolution of a Worldview. Boulder: Westview Press, 1999.</ref><ref name="ox" /> и достига апогея си през 19. и през 20. век, до Втората световна война, за нуждите на [[научен расизъм|научния расизъм]]. <ref>Tucker, William H. (2007). "''The funding of Scientific Racism: Wickliffe Draper and the Pioneer Fund''". University of Illinois Press. ISBN 978-0-252-07463-9</ref>
 
До втората половина на [[20. век]], терминът често е бил използван за обозначаване на [[Дивергенция (генелтика)|генетично диференцирани]] популации, дефинирани от техния [[фенотип]]. <ref name="ox">{{Цитат уеб|уеб_адрес=http://oxforddictionaries.com/definition/english/race--2 |заглавие=race |достъп_дата=21 декември 2012 |автор= |съавтори= |дата= |формат= |издател=Oxford English dictionnary |език=английски }}</ref><ref name="Palmie">{{Цитат уеб|уеб_адрес=http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/ae.2007.34.2.205/abstract;jsessionid=772AD6FA52FE035485EE8A84731B782B.d03t03 |заглавие=Genomics, divination, 'racecraft |достъп_дата=21 декември 2012 |автор=Stephan Palmié |съавтори= |дата=7 януари 2008 |формат= |издател=''American Ethnologist'', Volume '''34''', Issue 2, pages 205–222, May 2007|език=английски }}</ref><ref>Вж. [[#Lie2004|Lie (2004)]]; [[#Thompson2005|Thompson (2005)]]; [[#AAA1998|AAA (1998)]]; [[#Palmie2007|Palmie (2007)]]; [[#Mevorach2007|Mevorach (2007)]]; [[#Segal1991|Segal (1991)]]; и [[#Bindon 2005|Bindon (2005)]].</ref><ref>{{Цитат уеб | уеб_адрес = http://oxforddictionaries.com/definition/english/race--2 | заглавие = "Definition of race - ethnic group, anthropology, personal attribute" | достъп_дата = | фамилно_име = | първо_име = | дата = Oxford University Press | труд = | издател = | език = | цитат = }}</ref>
 
Докато някои биолози използват понятието раса, за да обозначат различни [[размито множество|размити множества]], други членове на научната общност настояват, че понятието твърде често се използва по наивен и прекалено опростен начин, <ref name="Leeetal">{{Цитат уеб|уеб_адрес=http://genomebiology.com/2008/9/7/404 |заглавие= The ethics of characterizing difference: guiding principles on using racial categories in human genetics |достъп_дата=21 декември 2012 |автор=Lee, Sandra SJ; Mountain, Joanna; Koenig, Barbara; Altman, Russ |съавтори= |дата=2008 |формат= |издател=Genome Biol. '''9''' (7): 404 |език=английски }}. Точен цитат: We caution against making the naive leap to a genetic explanation for group differences in complex traits, especially for human behavioral traits such as IQ scores</ref> т.е. за човека понятието раса няма таксономичен смисъл и всички човешки същества принадлежат към един вид - ''[[хомо сапиенс]]''.<ref name="AAPA">{{Цитат уеб|уеб_адрес=http://www.virginia.edu/woodson/courses/aas102%20%28spring%2001%29/articles/AAPA_race.pdf |заглавие= AAPA statement on biological aspects of race |достъп_дата=21 декември 2012 |автор=Американска асоциация на физическите антрополози |съавтори= |дата=1996 |формат=pdfAm J Phys Anthropol '''101''': 569–570 |издател= |език=английски }}</ref> УченитеДоста учени разглеждат биологичния [[есенциализъм]] като отживелица, посочвайки че типичните генетични разлики в рамките на една група, традиционно определяна като „човешка раса“ са значително по-големи в рамките на изследваните групи, отколкото между отделните расови групи. <ref name="AAA">{{Цитат уеб|уеб_адрес=http://www.aaanet.org/stmts/racepp.htm |заглавие=American Anthropological Association Statement on "Race" |достъп_дата=21 декември 2012 |автор=Americal Anthropological Association |съавтори= |дата=17 май 1998 |формат=html |издател=AAA |език=английски }}</ref> Оттам, расови обяснения, както за физически, така и за поведенчески характеристики, са непрепоръчителни. <ref name="AAA" />
 
След като теориите на учените от [[19. век]] за човешките раси са използвани в рамките на различни идеологии, самата употреба на думата „раса“ е проблематична. Въпреки че все още се използва в общ контекст, все повече се заменя с думи с по-малка емоционална натовареност, като популации, етнически групи, народи или общности, според контекста. <ref name="ox" />
1096

редакции