Разлика между версии на „Преход на България към демокрация и пазарна икономика“

м (Разчистване на статията, вж. беседата)
[[Население_на_България|Населението на България]] се стопява с 1,8 милиона души. По официални данни от близо 9 милиона през 1989 г. <ref>Иван Балев, директор на дирекция "Демографска и социална статистика" в НСИ: Икономическата криза може да удари и раждаемостта, в. „Монитор“, 2 ввгуст 2009</ref> то се свива до 7 204 687 към юли 2009 г.<ref>[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bu.html CIA factbook]</ref> (без данни за брой на икономически емигранти и обезлюдени малки населени места). Настъпващата през 80-те години демографска криза не бива овладяна. Раждаемостта намалява драстично, което бива обяснявано със страха и несигурността заради събитията.<ref>[http://bnt.bg/bg/news/view/17317/10_istorii_za_10_noemvri_detskata_uchitelka_violeta_koceva БНТ, 6.11.2009г, 10 истории за 10 ноември - детската учителка Виолета Коцева]</ref>
 
[[Здравеопазване#Здравеопазване България|Здравеопазване]]то се влошаваподобрява според показателя средна продължителност на живота. Средната продължителност на живота в началото на 70-те години за мъжете е сравнително висока, равнявайки се на средните нива за ЕС. След 70-те продължителността на живота се понижавазапазва лекона приблизително константно ниво от около 71 години, заизоставайки дадрастично от нивата в Западна Европа и към 89-та година сме на едно от последните места в Европа по този показател. След спаднелек рязкоспад в началото на 90-те години. Въпрекизапочва четрайно повишение и към 19992013-та г.година повечетосредната отпродължителност намалениетона живота в България е възвърнато,с продължителносттаоколо на4 животагодини еповече поспрямо 1989-ниската отгодина. тазиВъпреки презтова 70поради натрупаното изоставане в периода 1970-те1990 годинипродължителността ина живота е многоу нас е по-ниска от тази в ЕС и източно- европейските страни от ЕС.<ref>[httphttps://www.dfidhealthrcgoogle.orgbg/publicationspublicdata/Country_health/europe/Bulgaria.pdf BULGARIA, dfidhealthrc.orgexplore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=sp_dyn_le00_in&idim=country:BGR&dl=bg&hl=bg&q=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0]</ref> Според [[Световна здравна организация|СЗО]] за 1997 г. България се нарежда на 92-ро място по резултати на лечението, и на 102-ро място, когато се включат показатели като ефективност на разходите и качество на образованието.
 
[[Образование#Образование в България|Образование]]то търпи качествен спад<ref>[http://www.vobg.net/article.php?id=13311&category=17 Качеството на висшето образование пада, в. „Сега“, 2001]</ref> <ref>[http://money.ibox.bg/news/id_67895592 Поставиха дипломите ни под въпрос, money.ibox.bg, 25.02.2008]</ref> като последствие от макроикономическите и обществените процеси.
Анонимен потребител