Разлика между версии на „Данни“

19 байта изтрити ,  преди 7 години
редакция без резюме
м
'''Данните''' (от англ. ''{{lang-en|data''}}, през{{lang-ru|данные руски ''данные'',- "дадено"}}) са неструктурирани факти за нещо ([[обект]]), които се съхраняват без да се използват. В случай че се появи необходимост, тези данни се използват (обработват) с някаква цел (за намаляване неопределеността на нещото). Преобразуваните данни се превръщат в [[информация]]. Данните често са възприемани като най-ниското ниво на [[абстракция (компютърни науки)|абстракция]], от което [[Информация|информацията]] и [[Знание|знанието]] произхождат.
 
== Видове данни ==
'''Прости данни''' - включват [[цифри]]те, [[знаци]]те и [[букви]]те. Те могат да се обработват и съхраняват по всички познати начини. Съхраняват се в релационни [[бази от данни]].
 
'''Сложни данни''' - включват графика, анимации, аудио и видео данни. Върху тях не могат да се извършват изчисления. Съхраняват се в [[обектно-ориентиран]]и бази от данни.
 
== Форми на представяне на данните ==
Съществуват няколко форми за представяне на данни.
 
=== Символна форма ===
'''[[Символ]]''' — служи за условно обозначаване на някакво понятие, явление или процес. Символите могат да бъдат [[алфавит]], знаци, управляващи, графични, специални и т.н.
 
Символите се [[код]]ират с кодови таблици, като за всеки символ се определя точно определена двоична комбинация, в зависимост от избрания метод за кодиране:
*EBCDIC - разширен двоично-десетичен код;
*Unicode - универсален код.
 
=== Текст ===
Форма за представяне на данните във вид на последователност от символи, на избран език, съдържателно разглеждана, като едно цяло.
 
В текста основно се използва естествен език и неговия алфавит.
 
При писане на програми се използват езици за програмиране.
==== Видове текстово представяне ====
* '''[[Текст]]''' - обикновен текст, чрез който се съставят документи.
* '''[[Телетекст]]''' - текст, предаван по телевизионната мрежа.
 
* '''[[Хипертекст]]''' - свързан чрез ключови думи (хипервръзки) текст, чрез който се създават верижно свързани документи. На тази база се изгражда Web-пространството в Интернет.
'''[[Телетекст]]''' - текст, предаван по телевизионната мрежа.
* '''Метатекст''' - текст, който в себе си съдържа данни за собствената структура и съдържание. Явява се основа за бъдещето развитие на Интернет, като семантична мрежа.
 
'''[[Хипертекст]]''' - свързан чрез ключови думи (хипервръзки) текст, чрез който се създават верижно свързани документи. На тази база се изгражда Web-пространството в Интернет.
 
'''Метатекст''' - текст, който в себе си съдържа данни за собствената структура и съдържание. Явява се основа за бъдещето развитие на Интернет, като семантична мрежа.
 
=== Звукова форма ===
 
'''Звукова форма''' - форма за представяне на данните във вид на последователност от битове, получени вследствие на аналого-цифрово преобразуване на реален звук.
 
В зависимост от броя битове, които се заделят за измерване на един квант от звука са възможни 4, 8 и 16 битова форма на представяне на звука.
 
=== Графична форма ===
'''[[Изображение]]''' - форма на представяне на информацията, предназначена за зрително възприемане. Изображението се явява много нагледна и обемна форма за представяне на информацията. Възприемането му зависи от мозъка на човека и от възможностите на неговите органи на зрение. човек леко оперира със зрителни образи.
 
==== Форми на представяне на изображение ====
'''Растерно изображение''' - формира се от отделни точки, характеризиращи се с цвят и яркост.
 
'''Векторно изображение''' - характеризира се с голямо число [[вектор]]и (къси прави), които имат определено направление, [[цвят]] и [[координати]] на точки, всяка от които има определено направление, цвят и координати на началната и крайна точки.
 
=== Комбинирана форма ===
С развитие на мултимедийните технологии се създаде възможност за изграждане на мултисреда включваща всички форми за представяне на данни. Интеграцията им бе осъществена чрез единна технология за обработка, съхраняване и предаване на данните.
 
== Значение на данни, информация и знание ==
[[Термин]]ите [[информация]] и [[знание]] често са използвани с припокриващо се значение. Основната разлика е в нивото на абстракция. Данните са най-ниското ниво на абстракция, [[информация]]та е следващото ниво, и накрая знанието е най-високата степен на абстракция от трите термина. Данните сами по себе си не носят значение и смисъл. За да се превърнат в [[информация]], данните трябва да бъдат интерпретирани. Например: височината на върха [[Еверест]] се приема за „данни“, [[книга]] за геологическите характеристики на върха [[Еверест]] се приема за „[[информация]]“, и справка или практическо упътване кой е най-добрият начин за изкачване на някой конкретен връх в планината [[Хималаи]] се приема за „знание“.
== Външни препратки ==