Метод (програмиране): Разлика между версии

Но за разлика от паметта, заети други ресурси - например мрежови връзки, файлове или заявки към бази данни - не се освобождават от garbage collector-а и за тяхното освобождаване трябва да се предприемат някакви мерки. Най-често се ползва using структурата, която автоматично затваря всички връзки щом като се изпълни using блока. Пример:{{Br}}
<code>
using (StreamReader reader = new StreamReader("input.txt"))
{
извършват се някакви операции върху файла "input.txt"
}// тук файла се затваря автоматично и всички ресурси свързани с работата му се освобождават
reader.ReadLine(); // тази команда ще предизвика грешка, тъй като файла вече не е на разположение
</code>
 
Анонимен потребител