Разлика между версии на „Абревиатура“

редакция без резюме
'''Абревиатурата''' ({{lang-la|''ab'' — ''„на“'', ''brevis'' — ''„кратко“''}}) или '''съкращението''' е [[дума]], която се образува от началните букви или срички на сложни наименования и представлява по-кратка (съкратена) форма за записване и/или четене на сложно (и/или дълго за изписване) наименование. При абревиатурите краесловията на думите се съкращават и не се поставят точки. Съкращенията помагат за сбиване на текста и информацията на по-малко място.
 
== Видове ==
* '''Абревиатура от [[буква|букви]]''' - абревиатура, образувана от първите букви на думите. Например:
 
# [[Съюз на съветските социалистически републики|СССР]] - '''С'''ъюз на '''с'''ъветските '''с'''оциалистически '''р'''епублики
Абревиатурно буквени:
# ЕСПУ - '''Е'''динно '''С'''редно '''П'''олитехническо '''У'''чилище
# [[Съюз на съветските социалистически републики|СССР]] (ес ес ес ер) - '''С'''ъюз на '''с'''ъветските '''с'''оциалистически '''р'''епублики
# [[АЕЦ]] - '''А'''томна '''Е'''лектрическа '''Ц'''ентрала
# [[Министерство на вътрешните работи|МВР]] (ме ве ре)
# [[SPQR]] - '''S'''enatus '''p'''opulus'''q'''ue '''R'''omanus - Сенатът и Народът на Рим
# [[Централно разузнавателно управление|ЦРУ]] (це ре у)
# БЕЛ - '''Б'''ългарски '''е'''зик и '''л'''итература
# [[SPQR]] - '''S'''enatus '''p'''opulus'''q'''ue '''R'''omanus - Сенатът и Народът на Рим
# ДСО - '''Д'''ържавно '''С'''топанско '''О'''бединение
# [[Министерство на образованието, младежта и науката|МОМН]] - '''М'''инистерство на '''о'''бразованието, '''м'''ладежта и '''н'''ауката
 
Абревиатурно звукови или акроними:
# ЕСПУ - '''Е'''динно '''С'''редно '''П'''олитехническо '''У'''чилище
# [[АЕЦ]] - '''А'''томна '''Е'''лектрическа '''Ц'''ентрала
# БЕЛ - '''Б'''ългарски '''е'''зик и '''л'''итература
# [[БАН]]
 
* '''Абревиатура от [[сричка|срички]]''' - абревиатура, образувана от първите срички на думите. Например:
# Спецкурс - '''спец'''иализиран '''курс'''
# Домсъвет - '''Дом'''ови '''съвет'''
 
* '''[[Бекроним]]и''' - акроним, използващ съществуваща дума. Например:
# [[ГЕРБ]] - Граждани за европейско развитие на България
# [[Гражданско обединение за реална демокрация|ГОРД]] - Гражданско обединение за реална демокрация
# [[SOS]] - Save Our Souls - бълг. ''Спасете душите ни''
 
* '''Рекурсивна абревиатура ([[рекурсивен акроним]])''' - акроним, отнасящ се до самия себе си или думи използващи себе си в съкращението. Например:
# [[GNU]] - '''G'''nu's '''N'''ot '''U'''nix
# [[PHP]] - PHP Hypertext Preprocessor
# [[Wine]] - '''W'''ine '''I'''s '''N'''ot an '''E'''mulator
 
* '''Графично оформяне на съкращения'''
# ''заб.'' - забележка
# ''стр.'' - страница
# ''ул.'' - улица
# ''вм.'' - вместо
# ''вж.'' - виж, вижте
# ''т.е.'' - тоест
# ''и т.н.'' - и така нататък
# ''д-р'' - доктор
# ''проф.'' - професор
# ''доц.'' - доцент
# ''о-в'' - остров
# ''г-н'' - господин
# ''м/у'' - между
# ''в/у'' - върху
 
Абревиатурите се изговарят чрез изговаряне на латинските, [[български език|българските]] или [[руски език|руските]] наименования на буквите (например [[КПСС]] — ''„ка пе ес ес“'') или по друг начин озвучаване на [[съгласна буква|съгласните]] (например [[НСРТ]] — ''„не се ре те“'').
== Вижте също ==
* [[Акроним]] - вид абревиатура, която се чете не буква по буква, а като цяла дума.
* [[Списък на компютърни съкращения]]
 
== Източници ==
2936

редакции