Разлика между версии на „Низ“

 
 
'''anchor()''' - Създава HTML таг за котва с цел на страницата
 
'''big()''' - Добавя таговете <BIG> и </BIG> около стойността на низа
 
'''bold()''' - Добавя таговете <b> и </b> около низова стойност
 
'''charAt()''' - Връща символа, който се намира на дадената позиция в низа
 
'''charCodeAt()''' - Намира смволния код на символ от дадена позиция в низа
 
'''concat()''' - Слепва/конкатинира/ два или повече низа и връща новата комбинирана низова стойност
 
'''fixed()''' - Добавя таговете <TT> и </TT> около низова стойност
 
'''fontcolor()''' - Добавя таговете <FONT color="color"> и </FONT> около низова стойност. Те сменят цвета на низа с указания цвят
 
'''fontsize()''' - Добавя таговете <FONT size="number"> и </FONT> около низова стойност. Те променят размера на шрифта на низа с указано число
 
'''fromCharCode()''' - Използва символни кодове, предадени като параметри за създаване на нов низ
 
'''indexOf()''' - Търси символ, предаден като параметър, в низа. Ако бъде намерен, връща позицията на първото срещане на символа, иначе връща -1
'''italics()''' - Добавя таговете <I> и </I> около низова стойност
 
'''lastindexOf()''' - Търси символ, предаден като параметър в низа. Ако бъде намерен, връща позицията на последното срещане на символа, иначе връща -1
 
'''link()''' - Създава HTML връзки чрез използване на низа като текст на връзката и свързване с URL адреса, предаден като параметър
 
'''match()''' - Сравнява низ и регулярен израз, за да провери дали съвпадат
 
'''replace()''' - Открива дали един регулярен израз съвпада с низ и след това замества съвпадналия низ с нов низ
 
''' search()''' - Изпълнява търсене на съвпадение между регулярен израз и указан низ
 
'''slice()''' Изважда указана секция от низова стойност и връща нов низ
 
'''small()''' - Добавя таговете <SMALL> и </SMALL> около низовата стойност
 
'''split()''' - Разделя низа на масив от низове на базата на някакъв символ, предаден като параметър на метода
 
'''strike()''' - Добавя таговете <STRIKE> и </STRIKE> около низова стойност
 
'''sub()''' - Добавя таговете <SUB> и </SUB> около низова стойност
 
'''substr()''' - Позволява да се върне част от низа, указана като начална позиция и завършваща след определен брой символи
 
'''substring()''' - Позволява да се върне част от низа, указана като начална позиция и крайна позиция
 
'''sup()''' - Добавя таговете <SUP> и </SUP> около низова стойност
 
'''toString()''' - Връща низовата стойност на String обекта
 
'''toLowerCase()''' - Конвертира целият низ в малки букви и връща резултата
 
'''toUpperCase()''' Конвертира целият низ в големи букви и връща резултата
 
'''toUpperCase()''' - Конвертира целият низ в големи букви и връща резултата
 
=== Низове в C ===
14

редакции