Метод (програмиране): Разлика между версии

м
Малка корекция по форматирането
м (форматиране: 4x дълго тире, 4x интервали, заглавие-стил (ползвайки Advisor.js))
м (Малка корекция по форматирането)
bool Initialized;
 
public MyClass() // Когато бъде създаден нов обект от класа MyClass конструктура ще бъде извикан и ще инициализира обекта.
 
public MyClass()
{
x = 5;
double y;
 
public MyClass(int integer, double floatingpoint) // Конструктор на класа, който позволява инициализацията на членовете на класа x и y с зададени параметри.
 
public MyClass(int integer, double floatingpoint)
{
x = integer;
public static MyClass operator +(MyClass op1, MyClass op2)
{
return new MyClass(op1.x + op2.x, op1.y * op2.y);
return new MyClass(op1.x + op2.x, op1.y * op2.y); // Оператора + за този клас ще връща нов обект от класа, чийто член x ще е равен на сбора от членовете x на двата операнда, но члена y ще е равен на умножението на членовете y на двата операнда.
 
return new MyClass(op1.x + op2.x, op1.y * op2.y); // Оператора + за този клас ще връща нов обект от класа, чийто член x ще е равен на сбора от членовете x на двата операнда, но члена y ще е равен на умножението на членовете y на двата операнда.
// но члена y ще е равен на умножението на членовете y на двата операнда.
 
}
}
5

редакции