Difference between revisions of "Шестнайсетична бройна система"

опростяване на таблицата
m (Премахнати редакции на 77.85.67.206 (б.), към версия на Termininja)
(опростяване на таблицата)
{| border="0"
|-
|F || * ||16<sup>0</sup> || = ||15 || * ||1 || = ||15
|
F
 
|
<center><nowiki>*</nowiki></center>
 
|
16<sup>0</sup>
 
|
<center><nowiki>=</nowiki></center>
 
|
15
 
|
<center><nowiki>*</nowiki></center>
 
|
1
 
|
<center><nowiki>=</nowiki></center>
 
|
15
 
|-
|2 || * ||16<sup>1</sup> || = ||2 || * ||16 || = ||32
|
2
 
|
<center><nowiki>*</nowiki></center>
 
|
16<sup>1</sup>
 
|
<center><nowiki>=</nowiki></center>
 
|
2
 
|
<center><nowiki>*</nowiki></center>
 
|
16
 
|
<center><nowiki>=</nowiki></center>
 
|
32
 
|-
|A || * ||16<sup>2</sup> || = ||10 || * ||256 || = ||2560
|
A
 
|
<center><nowiki>*</nowiki></center>
 
|
16<sup>2</sup>
 
|
<center><nowiki>=</nowiki></center>
 
|
10
 
|
<center><nowiki>*</nowiki></center>
 
|
256
 
|
<center><nowiki>=</nowiki></center>
 
|
2560
 
|-
|8 || * ||16<sup>3</sup> || = ||8 || * ||4096 || = ||32768
|
8
 
|
<center><nowiki>*</nowiki></center>
 
|
16<sup>3</sup>
 
|
<center><nowiki>=</nowiki></center>
 
|
8
 
|
<center><nowiki>*</nowiki></center>
 
|
4096
 
|
<center><nowiki>=</nowiki></center>
 
|
32768
 
|-
|6 || * ||16<sup>4</sup> || = ||6 || * ||65536 || = ||393216
|
6
 
|
<center><nowiki>*</nowiki></center>
 
|
16<sup>4</sup>
 
|
<center><nowiki>=</nowiki></center>
 
|
6
 
|
<center><nowiki>*</nowiki></center>
 
|
65536
 
|
<center><nowiki>=</nowiki></center>
 
|
393216
 
|}
 
Съвременните операционни системи с графичен интерфейс предлагат калкулатори, способни да преминават през различни бройни системи.
 
Във [[Microsoft Windows]], на калкулаторът може да бъде зададен научен стил/програмистки стил, който предлага преобразуване от [[двоична бройна система | двоична]], [[осмична бройна система | осмична]], [[десетична бройна система | десетична]] и шестнадесетична бройни системи. За шестнадесетична бройна система има специални бутони от A до F, които стават активни, когато се избере бройната система(Hex). Но в шестнадесетичен стил калкулаторът може да смята само цели числа.
 
В [[Ubuntu]], калкулаторът има научен изглед, който също поддържа пресмятането от различни бройни системи, което включва шестнадесетична. Също както във [[Microsoft Windows]], има специални бутони от A до F.
 
==Култура==
 
===Етимология===
Думата '''хескадесимал''' е съставена от '''хекса-''' (от [http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA [Гръцки език]] – „шест”) и '''–десимал''' (от [http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA [Латински език]] – „десет”). За първи път думата хексадесимал, заместваща ранната латинска интерпретация - '''сексадесимал''', се появява през 1954 година. Думата шестдесетичен (за '''шестдесетична бройна система''') запазва латинското си название „'''сексагесимал'''”. [http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Knuth Доналд Кнут] е посочил, че правилният термин е „'''сенидъри'''”(от Английски – „senidery”) за латинското наименувание – „групирани по 16”. Алфред Б. Тейлър е използвал „сенидъри” в средата на 18 век в неговата документация за алтернативни бройни системи, въпреки че той отхвърля използването на шестнадесетична бройна система заради „неудобния брой цифри”. Шварцман отбелязва, че шестнадесетичната бройна система трябва да носи наименуванието си от Латински, а именно – „сексадесимал”. Но неговите опасения са, че компютърните хакери биха съкратили думата просто на „секс”. Етимологическото правилно гръцко понятие би било „'''хексадъкейдик'''” (въпреки че в съвременния гръцки език е по-разпространено „'''дека-хексадик'''”).
 
===Използване в китайската култура===
Традиционните китайски единици за тегло са в шестнадесетична бройна система. Например, един джин в старата система се равнява на шестнадесет таела. [http://en.wikipedia.org/wiki/Abacus Китайското сметало] може да се използва за извършване на шестнадесетични изчисления.
 
==Основни абревиатури==