Отваря главното меню

Промени

 
==== Температура на тела в термодинамично равновесие ====
В експерименталната физика, казваме, че едно тяло е по-горещо от друго когато показанията на термометрите са различни и на горещото е с по-висока стойност. Телата имат една и съща температура, т.е. термометрите показват една и съща стойност, когато са в термодинамично равновесие. Това е фундаментален характер на температурата и термометрите за телата, намиращи се в термодинамично равновесие. Това не изисква двата термометъра да имаимат линейна връзка между техните цифрови скали, но връзката между техните числени показания, ще бъде строго монотонна. В определен смисъл по-топлото тяло независимо от [[калориметрия]]та или свойствата на определени материали, има по-голямо топлинно излъчване. Излъчването на електромагнитни вълни е за сметка на вътрешната енергия на веществото. Има непрекъснат спектър с максимум, чието положение се определя от температурата Т на излъчващото вещество. Топлинното излъчване е присъщо на всички тела с Т > 0 [[Келвин|К]]. При равновесно излъчване разпределението на енергията в спектъра зависи само от Т и се определя от [[закон на Планк|закона на Планк]].
:<math>I(\nu) =\frac{2h\nu^{3}}{c^2}\frac{1}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right)-1}</math>
Ако температурата на едно тяло е по-висока отколкото тази на околната среда, то излъчва, ако е по-малка, поглъща. Частни случаи на закона на Планк са законите на закон на [[Стефан-Болцман|Стефан-Болцман]] и [[закон на Вин|Вин]].
{{редактирам}}