Отваря главното меню

Промени

 
==== Температура на тела в стабилно състояние, но не и в термодинамично равновесие ====
Докато за телататела, които са в техните собствени равновесни състояния, понятието за температура изисква за всички емпирични термометри да съвпадат,са ив дасъгласие сепо установиотношение на това кое от двете тела е по-горещо или, че те имат еднаква температура, това изискване не е от значение за тела, които са в стабилно състояние, макар и не в термодинамично равновесие. Тогава може да се окаже, че различните емпирични термометри не съвпадатса сна едно мнение по отношение на това кое е по-горещогорещото тяло, и ако това е така, поне едно от телата няма добре дефинирана абсолютна термодинамична температура. Въпреки това, всяко едно тяло и всеки един подходящ емпиричен термометър може още да поддържа понятията емпириченемпирична, непълен,не-абсолютна горещина и температура, за подходящ набор от процеси. Това има значение за изучаването на неуравновесенатанеравновесната термодинамика.
 
== Термодинамично аксиомно равновесие ==