Отваря главното меню

Промени

Голяма част от света използва скалата на Целзий (°C) за повечето измервания на температурата. Тя има същото постепенно мащабиране като скалата на Келвин, използвана от учените, но определя своя нулевата точка при 0 °C = 273,15 K около точката на замръзване на водата (при една атмосфера налягане). В САЩ използват скалата на Фаренхайт за общи цели, мащаб, при която водата замръзва при 32 °F и кипи при 212 °F (при една атмосфера налягане).
 
За практическите цели на научното измерване на температура, Международната система единици ([[SI]]) определя мащаба и единица за термодинамична температура с помощта на лесно възпроизведима температура на тройната точка на водата като втора отправна точка. Причината за този избор е, че за разлика от точката на замръзване и кипене, температурата на тройната точка на налягането е независима (тройната точка е фиксирана точка на двуизмерен парцел на налягане спрямо температурата). По исторически причини температура на тройната точка на водата се определя на 273,16 единици на измерваното увеличение, което е кръстено на Келвин в чест на шотландският физик, който пръв определил мащаба. Единица символ за келвин е К<ref>[http://temperatures.ru/pages/ponyatie_temperatury Понятие за температура и температурни скали]</ref>.
 
Абсолютната нула се дефинира като температура от точно 0 келвина, което е равно на -273,15 °C или -459,67 °F.