Разлика между версии на „Сортиране чрез пряка селекция“

 
== Сравнение с други алгоритми за сортиране ==
Спрямо други прости Θ(n2) алгоритми, методът на пряката селекция почти винагавинаги е по-бърз от метода на мехурчето и метода на гнома(gnome sort). Методът на
вмъкването е много подобен в това, че след k-та итерация, първите k елеметнa в масива са в сортиран ред. Предимството на метода на вмъкването е, че сканира
толкова елемента колкото му е нужно за да сложи k + 1 елемент на мястото му, докато методът на пряката селекция трябва да сканира всички останали елементи
Анонимен потребител