Тетрев: Разлика между версии

редакция без резюме
м (Робот: Преместване на 1 междуезикови препратки към Уикиданни, в d:q155878)
Редакция без резюме
 
== Източници ==
<references/>
 
Боев, З. 1988. Първи доказателства за съществуването на тетрева (Tetrao tetrix /L./) (Aves, Tetraonidae) в България. - Acta zoologica bulgarica, 36: 72-77.
 
Boev, Z. 1997. The Black Grouse, Tetrao tetrix (L., 1758) (Tetraonidae, Aves), a disappeared species in Bulgaria (Paleolithic and Neolithic records). - Anthropozoologica, 25-26: 643-646.
 
Боев, З. 2011. Тетрев Tetrao tetrix Linnaeus, 1758. - В: Големански, В. (гл. ред.). 2011. Червена книга на Република България. Том. 2. Животни. ИБЕИ-БАН & МОСВ, София. 41. и: Boev, Z. 2011. Black Grouse Tetrao tetrix Linnaeus, 1758. - In: Golemanski, V. (Editor-in-Chief) 2011. Red Data book of the Republic of Bulgaria. Volume 2. Animals. IBER-BAS & MOEW, Sofia. 41.
 
Янков, П., З. Боев 2007. Тетрев Tetrao tetrix (Eurasian) Black Grouse. - В: Янков, П. (отг. ред.) 2007. Атлас на гнездещите птици в България. Българско дружество за защита на птиците. Природозащитна поредица, Книга 10. София, БДЗП, 192-193. и: Iankov, P., Z. Boev 2007. Тетрев Tetrao tetrix (Eurasian) Black Grouse. - In: Iankov, P. (ed.) 2007. Atlas of Breeding Birds in Bulgaria. Bulgarian Society of the Protection of Birds, Conservation Series, Book 10. Sofia, BSPB, 192-193.
 
[[Категория:Фазанови]]
Анонимен потребител