Разлика между версии на „Плиоцен“

редакция без резюме
Както морските, така и сухоземните животни, по същество са съвременните, въпреки че сухоземните животни са малко по-примитивни от днешните. Първите признати [[хоминиди]], [[австралопитек]]ите, се появяват през плиоцена.
Тревопасните животни се по-големи, както и специализираните хищници.
 
Източници
 
Боев, З. 2010. Природната палеосреда среда в България през плиоцена и кватернера – кратък преглед. – В: Петков (отг. ред.) България и българите в Европа. Съюз на учените в България. Клон Велико Търново. Изд. „Фабер”, Велико Търново. 366-384.
 
Boev, Z., 2002. Neogene avifauna of Bulgaria. - In: Zhou, Z., Zhang, F. (eds.). Proceedings of the 5th Symposium of the Society of Avian Palaeontology and Evolution, Beijing, 01-04.06.2000. Science Press, Beijing, 29-40.
 
Boev, Z. 2007. Neogene avifaunas of Bulgaria (a brief review). – In: Bakardjieva, N. St. Chankova, B. Krastanov, Sv. Gateva (Compilers). Evolution and Ecology – 2007. Union of the Scientists of Bulgaria. 3rd National Seminar. Proceedings, Sofia, 26-35.
 
Boev, Z. 2008. Afro-tropical and Afro-Indo-Malayan elements in the Neogene avifauna of Bulgaria and their paleozoogeographical implementations. – EGU 2008 session SSP16: "Paratethys - Mediterranean - Indopacific climatic, biotic and sedimentologic evolution"; Geophysical Research Abstract, Vol. 10 EGU2008-A-01628, 2008 SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2008-A-01628 European Geosciences Union. General Assembly 2008, Vienna, 13-18 April 2008. [ID-NR: EGU2008-A-01798].
 
==Външни препратки==