Тетрев: Разлика между версии

197 байта изтрити ,  преди 8 години
редакция без резюме
Редакция без резюме
Редакция без резюме
 
== Разпространение ==
Тетревът населява целия Скандинавски полуостров,Централната част на Европа,Шотландия и Уелс.Разпространен е и Централна Азия на юг от Сибир до източната част на Азия. Има много предположения, че тетревът се е срещал съвсем доскоро по нашите земи, но досега в страната няма документирани сведения, доказващи разпространението му чрез колекционни екземпляри. За първи път тази птица е установена по субфосилни костни останки от ранно-енеолитното селище при гр. Казанлък от проф. Златозар Боев <ref>Боев, З. 1989. Срещал ли се е тетревът по нашите земи? - Лов и риболов, 4: 14-15; 38.</ref><ref>Боев, З. 1988. Първи доказателства за съществуването на тетрева (Tetrao tetrix /L./) (Aves, Tetraonidae) в България. - Acta zoologica bulgarica, 36: 72-77.</ref><ref>Boev, Z. 1997. The Black Grouse, Tetrao tetrix (L., 1758) (Tetraonidae, Aves), a disappeared species in Bulgaria (Paleolithic and Neolithic records). - Anthropozoologica, 25-26: 643-646.</ref><ref>Янков, П., З. Боев 2007. Тетрев Tetrao tetrix (Eurasian) Black Grouse. - В: Янков, П. (отг. ред.) 2007. Атлас на гнездещите птици в България. Българско дружество за защита на птиците. Природозащитна поредица, Книга 10. София, БДЗП, 192-193. </ref><ref>Боев, З. 2011. Тетрев Tetrao tetrix Linnaeus, 1758. - В: Големански, В. (гл. ред.). 2011. Червена книга на Република България. Том. 2. Животни. ИБЕИ-БАН & МОСВ, София. 41. и: Boev, Z. 2011. Black Grouse Tetrao tetrix Linnaeus, 1758. - In: Golemanski, V. (Editor-in-Chief) 2011. Red Data book of the Republic of Bulgaria. Volume 2. Animals. IBER-BAS & MOEW, Sofia. 41.</ref>