Разлика между версии на „Мария Капон“

За четири години в 40-то Народно събрание Мария Капон внася над 90 законопроекта и постава близо 200 питания и актуални въпроси в рамките на парламентарния контрол. Част от внесените от нея законопроекти са свързани с:
 
Граждански Принципитеконтрол и участие във властта - Въвеждане на преференциален вот в пропорционалните листи за народни представители; Определяне на принципите и формите за пряко гражданско участие в решаването на местни и общонационални въпроси, чрез референдуми.
За граждански контрол и участие във властта
 Въвеждане на преференциален вот в пропорционалните листи за народни представители;
 Принципите и формите за пряко гражданско участие в решаването на местни и общонационални въпроси, чрез референдуми.
 
Правата ни на граждани и потребители - Намаляване на акцизните ставки на електроенергията, моторните превозни средства и кафето; Удължаване с 6 месеца срокът, в който притежателите на лихвоточки могат да докажат правата си и да получат справедлива компенсация за изгубените си спестявания за жилище; По предложение на Мария Капон от 1 юли 2008 г. „Държавен вестник” да се публикува безплатно в интернет; Настоява за ясен регламент на отговорностите на издателите и на държателите на банкови карти; Връщане на практиката заявленията в Търговския регистър да се внасят от адвокати с адвокатско пълномощно или от други лица с нотариално заверено пълномощно, с цел избягване на злоупотреби; Мерки за ефективна помощ от страна на българските дипломатически представителства в чужбина за български граждани в извънредни ситуации; Забрана на преработката на метални руди и производството на метали от концентрат, чрез прилагане на цианиди и др.
За правата ни на граждани и потребители
 Намаляване на акцизните ставки на електроенергията, моторните превозни средства и кафето;
 Удължаване с 6 месеца срокът, в който притежателите на лихвоточки могат да докажат правата си и да получат справедлива компенсация за изгубените си спестявания за жилище;
 По предложение на Мария Капон от 1 юли 2008 г. „Държавен вестник” да се публикува безплатно в интернет;
 Настоява за ясен регламент на отговорностите на издателите и на държателите на банкови карти;
 Връщане на практиката заявленията в Търговския регистър да се внасят от адвокати с адвокатско пълномощно или от други лица с нотариално заверено пълномощно, с цел избягване на злоупотреби;
 Мерки за ефективна помощ от страна на българските дипломатически представителства в чужбина за български граждани в извънредни ситуации;
 Забрана на преработката на метални руди и производството на метали от концентрат, чрез прилагане на цианиди.
 
За по-добри доходи и бизнес среда - Въвеждане на „плоския данък“ за физическите лица (при запазване на необлагаемия доход за най-бедните) и за бизнеса, както и намаляване на данък дивидент; Настоява за кратки срокове (15 дни) за връщане на ДДС на шивашките предприятия, за да се повиши конкурентоспособността им; Работи за премахване на ДДС за нотариуси, адвокати и частни съдебни изпълнители, което завишаваше крайната цена към техните клиенти; Противопоставя се на предложението за налагане на ДДС върху книгоиздаването и книгоразпространението; Води битка за диференцирана ставка на ДДС - от 7% - за книги, бизнес-инициативи на хора с увреждания и туристически услуги.
За по-добри доходи и бизнес среда
 Въвеждане на „плоския данък“ за физическите лица (при запазване на необлагаемия доход за най-бедните) и за бизнеса, както и намаляване на данък дивидент;
 Настоява за кратки срокове (15 дни) за връщане на ДДС на шивашките предприятия, за да се повиши конкурентоспособността им;
 Работи за премахване на ДДС за нотариуси, адвокати и частни съдебни изпълнители, което завишаваше крайната цена към техните клиенти;
 Противопоставя се на предложението за налагане на ДДС върху книгоиздаването и книгоразпространението;
 Води битка за диференцирана ставка на ДДС - от 7% - за книги, бизнес-инициативи на хора с увреждания и туристически услуги.
 
През 2005 г. Мария Капон открива в Пловдив единствената приемна на народен представител, която работи целогодишно, всеки работен ден от седмицата.
 
 
==Граждански инициативи==
31

редакции