Разлика между версии на „Мария Капон“

За четири години в 40-то Народно събрание Мария Капон внася над 90 законопроекта и постава близо 200 питания и актуални въпроси в рамките на парламентарния контрол. Част от внесените от нея законопроекти са свързани с:
 
Граждански контрол и участие във властта - Въвежданевъвеждане на преференциален вот в пропорционалните листи за народни представители; Определянеопределяне на принципите и формите за пряко гражданско участие в решаването на местни и общонационални въпроси, чрез референдуми.
 
Правата ни на граждани и потребители - Намаляваненамаляване на акцизните ставки на електроенергията, моторните превозни средства и кафето; Удължаванеудължаване с 6 месеца срокът, в който притежателите на лихвоточки могат да докажат правата си и да получат справедлива компенсация за изгубените си спестявания за жилище;. По предложение на Мария Капон от 1 юли 2008 г. „Държавен вестник” да се публикува безплатно в интернет;. Настоява за ясен регламент на отговорностите на издателите и на държателите на банкови карти; Връщаневръщане на практиката заявленията в Търговския регистър да се внасят от адвокати с адвокатско пълномощно или от други лица с нотариално заверено пълномощно, с цел избягване на злоупотреби; Меркимерки за ефективна помощ от страна на българските дипломатически представителства в чужбина за български граждани в извънредни ситуации; Забраназабрана на преработката на метални руди и производството на метали от концентрат, чрез прилагане на цианиди и др.
 
За по-добри доходи и бизнес среда - Въвежданевъвеждане на „плоския данък“ за физическите лица (при запазване на необлагаемия доход за най-бедните) и за бизнеса, както и намаляване на данък дивидент; Настояванастоява за кратки срокове (15 дни) за връщане на ДДС на шивашките предприятия, за да се повиши конкурентоспособността им; Работиработи за премахване на ДДС за нотариуси, адвокати и частни съдебни изпълнители, което завишаваше крайната цена към техните клиенти; Противопоставяпротивопоставя се на предложението за налагане на ДДС върху книгоиздаването и книгоразпространението; Водиводи битка за диференцирана ставка на ДДС - от 7% - за книги, бизнес-инициативи на хора с увреждания и туристически услуги.
 
През 2005 г. Мария Капон открива в Пловдив единствената приемна на народен представител, която работи целогодишно, всеки работен ден от седмицата.
 
 
==Операция „Чисти ръце“==
31

редакции