Отваря главното меню

Промени

редакция без резюме
** Прирастът на населението и повишаването на икономическата активност актуализират въпроса за независимостта на една или друга общност от други, а също и задачата за запазване на цялостта на територията, намираща се под контрола на споменатата общност.
Съответно, политиката възниква във връзка със загубата на възможността за решаване на горните проблеми и конфликти по традиционните начини — посредством [[обичай|обичаи]], морални нагласи и др. Заедно с [[право]]то, политиката служи като един от новите регулатори, предназначени за решаване на тези проблеми. Освен това, със същата цел се формира и [[държава]]та – като нова форма на организация и управление на живота на хората. По този начин, концепцията за политика е пряко свързана с понятията за държава и [[власт]]. Концепцията на политолога Дюверже отделя три форми на власт — анонимна, индивидуализирана и институционализирана, като първите две са определени като преддържавни, а третата — като изцяло държавна, имаща обществен характер и обуславяща появата на политиката.
 
== Същност ==
По време на развитието на научната и философска мисъл са предлагани различни опредерения за политика: „царско изкуство“, което се състои в притежаването на набор от конкретни (ораторски, [[военно дело|военни]], [[съд|правни]] и т.н.) умения да се „защитят всички граждани и да се направят най-добрите от най-лошите“ ([[Платон]]); знание за правилно и мъдро управление ([[Николо Макиавели]]); ръководство на държавния апарат или влияние върху това ръководство ([[Макс Вебер]]); борба на класови интереси ([[Карл Маркс]]).
 
Политиката е многоопластово социално явление, което може да се разглежда като средство за самостоятелно регулиране на обществото. Понастящем съществуват редица определения на политиката, предлагани от различни теоретични направления, които подчертават един или няколко от основните аспекти на политическата дейност: институционален, правен, икономически, психологически, социален, антропологически и др.
 
== Политическа партия ==