Разлика между версии на „Радиново“

Подробен войнушки регистър на Пловдивско от 1495г.(?) - "Село Радинова,спада към Филибе"(НБКМ-Сф,ОО - Пд 1/87) - Извори за българската история,том 20,Сф,БАН,1974г.,стр.186-196.
 
Съкратен целокупен регистър на цялата Османска империя от 1530г. - "Каза Филибе(Пловдив)...Село Радинова.Ханета(къщи) отневерници(т.е.българи-християни) казата- Филибе45.Ханета(къщи) вдовици - 6.(общо всичко 51 ханета/къщи).Доход - 4300(акчета)" - Istanbul - BOA,TD 370,s.93.
 
Подробен войнушки регистър на Пловдивско от 1573г. - "Село Радин от казата Филибе"(Istanbul - BOA MAD 363,s.373) - Ст.Андреев,Е.Грозданова - "Българите през ХVІв.",Сф,1986г.,стр.66-68.
175

редакции