Разлика между версии на „Презумпция“

*''необорими'' (prаesumptio juris et de jure) презумпции - не допускат оборването на предположението за факта, който те съдържат. При този вид презумпции, ако страната докаже презумпционната предпоставка (факт или фактически състав), съдът приема безусловно, че презюмираният факт е осъществен. Спрямо презумпционната предпоставка следва да бъде проведено ''пълно доказване''. Насрещната страна може да оборва единствено презумпционната предпоставка, без да разполага с възможност да доказва неосъществяването на презюмирания факт. Тези презумпции са сходни до фикциите, като фикциите се основават на съзнателно отклонение на действителността, а при необоримите презумпции установеното в тях предположение за факт трябва да отговаря на действителността.
====Според вида на правния дял====
*''процесуално-правнипроцесуалноправни'' - те са винаги ''оборими'';
*''материално-правниматериалноправни'' - те са ''необорими''.
 
====Според сферата на действие====
*''общоправни'' - действат във всички отрасли (презумпциите за добросъвестност на правните субекти, за истинност и законност на публичноправните актове, за познаване на законите);
Анонимен потребител