Тълкуване на правото: Разлика между версии

При анализа на текста на нормативен акт преди всичко се установява дали този текст съдържа [[легална дефиниция|легална дефиниция]], ако ли не, се пристъпва първо към установяване смисъла на [[термин]]ите и другите думи, съдържащи се в него, както и към вътрешни връзки между тези думи в [[изречение]]то. Тестовия анализ включва два етапа: лексикално-морфологичен и синтактичен.
 
В повечето случаи, [[анализ]]а на самия текст не е достатъчен за правилното тълкуване на правото, което принуждава [[правоприлагащия орган]] да пристъпи към изясняване на контекста на източника на правото, т.е. към установяване на неговите [[семантика|семантични връзки]] с другите източници на правото, както и с другите явления от социалната действителност - виж и [[Sitz im Leben]].
 
== Способи и видове тълкуване ==
Анонимен потребител