Разлика между версии на „Молибден“

N<sub>2</sub> + 6H + energy → 2NH<sub>3</sub>
 
Молибденът влиза в състава и на растителните [[ензими]] ([[ферменти]]) с аналогична роля - усвояване на азота. Според европейските директиви, пречиствателните станции за отпадъчни води, следва да изхвърлят вода с конценрация на [[тежки метали]] (всеки поотделно) не повече от от 0,05 mg/l. За в бъдеще все повече ще се внедряват технологии, които с помощта на [[йоноомбемници]] ще извличат ценните метали от отпадъчните води и те няма да бъдат изхвърляни в реките и моретата, където нарушават екологичното равновесие. Металът има приложения при атомната енергетика за [[ракети]] и самолетни части, както и в други области, където се изискват труднотопими киселинно- и корозионноустойчиви сплави, стомани с повишена твърдост и износоустойчивост. Важно приложение на молибдена е за сплавта [[молибденов телурит]] - незаменима за електроди в [[литиево-йонни батерии]] с повишен живот и енергоемкост, който е и [[полупроводник]]. Той е важен [[катализатор]] при рафинирането на [[петрол]]. Намерил е също приложение като [[влакно]] в елетронни и елетрически уреди. Има и много важна следа в храненето на растенията. [[Молибденовия дисулфид]] се ползва като [[смазка]], особено при високи температури, при които маслата се разлагат. В момента употребата на молибденова смазка MoS<sub>2</sub> ([[молибденов дисулфид]]) се ограничава до специфични приложения, защото продуктътпродуктите на окисление на смазката еса МоО<sub>2</sub> ([[молибденов двуокис]]) и сяра, които са висококорозивни вещества при досег с [[вода]] или атмосферен въздух.
 
== Добив ==
Анонимен потребител