Разлика между версии на „Русенски университет“

коригиране на списъка с катедрите
(коригиране на списъка с катедрите)
 
== Факултети и катедри ==
 
[[Картинка:Rousse University Central Building Main Entrance 03.jpg|мини|дясно|250п|Централният вход на университета]]
[[Картинка:Rousse University Corpus2 03.jpg|мини|дясно|250п|Модерният Корпус 2]]
[[Картинка:Rousse University Kaneff Centre 01.jpg|мини|дясно|250п|[[Игнат Канев|Канев]] център<br/>със зала за пресконференции]]
 
=== Аграрно-индустриален факултет ===
* Аграрно инженерство
* Земеделска техника
* Ремонт, надеждност, механизми, машини, логистични и химични технологии
* Топлотехника, хидро–хидравлика и пневмотехникаекология
* Теория на механизмите и машините и подемно транспортна техника и технологии
* Промишлен дизайн
* Екология и опазване на околната среда
 
=== Машиннотехнологичен факултет ===
* Материалознание и технология на материалите
* Техническа механика
*Mениджмънт на качеството и метрология
 
=== Факултет Електротехника, електроника и автоматика ===
* Електроника
* Телекомуникации
* Автоматика, информационна и управляваща техникамехатроника
* Компютърни системи и технологии [http://www.ecs.uni-ruse.bg]
* Телекомуникационни системи
* Теоретична и измервателна електротехника ([http://tie.uni-ruse.bg/])
* Физика
 
=== Транспортен факултет ===
* Двигатели си вътрешнотранспортна горенетехника
* Автомобили, трактори и кари
* Транспорт
* Машинознание, машинни елементи и инженерна графика
* Физика
 
=== Факултет Бизнес и мениджмънт ===
 
=== Факултет Природни науки и образование ===
* Математика
* Математически анализ
* Алгебра и геометрия
* Педагогика, психология и история
* Български език, литература и изкуство
* Информатика и информационни технологии в бизнеса
 
[[Картинка:Rousse University Corpus2 03.jpg|мини|дясно|250п|Модерният Корпус 2]]
 
=== Юридически факултет===
* Частноправни науки
* Публичноправни науки
* Наказателноправни науки
* Чужди езици
 
=== Факултет Обществено здраве ===
* Обществено здраве и социални дейности
* Кинезитерапия
* Здравни грижи
* Ерготерапия
* Медицинска сестра
* Акушерка
* Физическо възпитание и спорт
* Приложна математика и стратистика
* Числени методи и статистика
 
== Филиали ==
* Химия и химични технологии
* Биотехнологии и хранителни технологии
Уеб сайт http://www.fr.uni-ruse.bg/
 
=== [[Филиал Силистра (РУ)|Филиал]], Силистра ===
 
== Библиотека==
[[Картинка:Rousse University Logo Talisman RUmen1.jpg|мини|ляво|200п|РУмен – талисманът на университета]]
 
Библиотеката на Русенския университет "Ангел Кънчев" е сред най-големите научни библиотеки в Североизточна България. Функционира като център за научно-информационни ресурси, който подпомага учебния процес и научноизследователската дейност.
 
== Ректори ==
[[Картинка:Rousse University Kaneff Centre 01.jpg|мини|дясно|250п|[[Игнат Канев|Канев]] център<br/>със зала за пресконференции]]
 
{| class="wikitable"
== Източници ==
* http://admission.uni-ruse.bg/university/library.aspx
* http://www.fr.uni-ruse.bg/
<references/>
 
* [http://www.uni-ruse.bg/ Русенски университет]
* [http://www.brie.uni-ruse.bg/ Българо-румънски интеруниверситетски Европа-център (БРИЕ)]
* [http://www.fr.uni-ruse.bg/ Филиал - Разград на РУ]
{{coord|display=title|43|51|16|N|25|58|13|E|type:landmark_region:BG-18}}