Разлика между версии на „Платонизъм“

Основната концепция е [[Теория за формите|Теорията за формите]]. Единственото истинско същество се крие в на основата на формите, на вечното, на неизменимото, на перфектните видове, чиито дубликати са несъвършени копия. Множество обекти на чувство са въвлечени в постоянна промяна, като по този начин са лишени от истинско съществуване. [4] Броят на формите се определя от броя на универсални понятия, които могат да бъдат получени от конкретните обекти смисъл. Следният откъс може да бъде представител на Средния Платонов период, Метафизиката на Платон и [[Платонова епистемология|Епистемология]] :
 
'''''[Сократ:] "Тъй като красиво е противоположно по значение на грозното, те са две."'''''
 
'''''[Главкон:] "Разбира се."'''''
 
'''''[Сократ:] ''''"И тъй като те са две, всяка от тях е едно?"'''''
 
'''''[Главкон:] ''''"Съгласявам се отново."'''''
 
''''' '''''
 
''''''<nowiki>[Сократ:]'</nowiki>''''''<nowiki/>''''' "Тоест верни са справедливото и несправедливото, доброто и лошото, и всички форми. Всички от тях, сами по себе си'''' са едно, но тъй като те се проявяват навсякъде '''''
 
<nowiki/>'''''във връзка с действия, тела и други, всички те изглеждат много. "'''''
 
'''''[Главкон:] ''''"РазбираТочно сетака."'''''
''[Главкон:] ''''"Точно така''''[Сократ:]''''"Така че, аз се направих следното разграничение: От едната страна са тези, които се наричат ''''любителите на забележителности, любителите на занаяти, ''
 
''[Главкон:] ''''"Точно така''''[Сократ:]''''"Така че, аз се направих следното разграничение: От едната страна са тези, които се наричат ''''любителите на забележителности, любителите на занаяти, '''''
''практически хора, а от другата страна са тези, за които ние сега ''''спорим и които сами се наричат философи."''
 
'''''практически хора, а от другата страна са тези, за които ние сега ''''спорим и които сами се наричат философи."'''''
''[Главкон:] ''''"Какво искаш да кажеш?"''
 
'''''[Главкон:] ''''"Какво искаш да кажеш?"'''''
''[Сократ:]''''"За любителите на гледки и звуци като красиви звуци, цветове, форми и всичко, изработено от тях, но мисълта им не е ''''в състояние да види и прегърне ''
 
'''''[Сократ:]''''"За любителите на гледки и звуци като красиви звуци, цветове, форми и всичко, изработено от тях, но мисълта им не е ''''в състояние да види и прегърне '''''
''естеството (природата) на самата красота."''
 
'''''естеството (природата) на самата красота."'''''
''[Главкон:] ''''"Това е сигурно."''
 
'''[Главкон:] ''''"Това е сигурно."'''
''[Сократ:]''''"В действителност, много малко хора, биха били в състояние да достигнат до красотата на същността и да я видят'''' сама по себе си. Не е ли така?"''
 
'''''[Сократ:]''''"В действителност, много малко хора, биха били в състояние да достигнат до красотата на същността и да я видят'''' сама по себе си. Не е ли така?"'''''
''[Главкон:] ''''"Разбира се."''
 
'''[Главкон:] '"Разбира се."'''
''[Сократ:]''''"Какво ще кажеш за човек, който вярва в красивите неща, но не вярва красотата на тяхната '' ''същност, ''''не е в състояние да последват онзи,''
 
'''''[Сократ:]''''"Какво ще кажеш за човек, който вярва в красивите неща, но не вярва красотата на тяхната '''''<nowiki/>'''''' ''<nowiki>същност, '</nowiki>''''не е в състояние да последват онзи,''''''''
'' който може да го доведе до знанието? Не мислиш ли, че той живее по-скоро в сън,'''' отколкото в будно състояние? Не е ли това сънуване: дали заспал или буден, ''
 
''''' който може да го доведе до знанието? Не мислиш ли, че дадентой образ еживее по-скоро своев подобиесън,'''' отколкото нечиев другобудно състояние?" Не е ли това сънуване: дали заспал или буден, '''''
 
'''''да мислиш, че даден образ е по-скоро свое подобие,' отколкото нечие друго ?"'''''
''[''''[Главкон:] ''''"Определено мисля, че този, който го прави сънува ."''
 
'''[''''[Главкон:] ''''"Определено мисля, че този, който го прави сънува ."'''
''[Сократ:]''''"Но някой, който приема обратния случай, вярва в красивата същност, може да види и двете- и същността, и нещата, ''''които участват в нея и да не повярва,''
 
'''''[Сократ:]''''"Но някой, който приема обратния случай, вярва в красивата същност, може да види и двете- и същността, и нещата, ''''които участват в нея и да не повярва,'''''
'' че тв участват в същността или че самата тя е участник - той живее в сън, или той е буден? ''
 
<nowiki/>''''' че тв участват в същността или че самата тя е участник - той живее в сън, или той е буден? '''''
''"''''[Главкон:] ''''"Той е напълно буден."''
 
''"'''"'[Главкон:] ''''"Той е напълно буден."'''''
 
("Държавата" , Книга V, 475e-476d, превод G.M.A Grube)