Разлика между версии на „Демокрит“

редакция без резюме
м
}}
 
'''Демокрит''' (ок. 460-370 пр. н. е.) [[Древнае Гърция|<code>древногръцки]] [[философия|философ]]</code> - материалист, последовател на [[Левкип]] и систематизатор на [[атомизъм|атомизма]].Основотел е на хелиоцентричния възглед за Вселената.
 
Неговите философски принципи във физиката са съществуването на атома и празното пространство, както и движението на атомите, на което се основава възникването на света и познанието.Усещанията, Имапо околонегови 60 съчинениядуми, коитоса сеначалната занимаватстепен сна физикапознанието, математика,а астрономия,истинското етика,познание музика.може Запазенида сабъде фрагментарнопостигнато единствено посредством разума.
 
Според Демокрит езикът е вторичен: "думата е сянка на делото" <ref>Диоген. Лаерций, ''Животът на Философите'', кн.IX(7):'''37'''</ref>.
Демокрит е роден в Абдера, Тракия. Годината на раждане е 460 пр.н.е. [[Аполодор]], който е вероятно по-надежден от [[Трасил]], според който е роден десет години по–рано. Баща му бил много богат. Демокрит похарчил наследството си, за да утоли жаждата си за знания. Пътувал е до Азия, дори стигнал Индия и Етиопия. Живял е в Египет 5 години. Той сам казва, че никой друг не е пътувал, не е виждал толкова страни и не е срещал толкова учени от самия него. Също така хвали познанията на египетските математици. След като се връща в родната си страна, той започва да се занимава с физика. Пътува из Гърция, за да обогати знанието за страната си. Той познава много гръцки философи и ги споменава в текстовете си, и понеже е богат, купува текстовете им. [[Левкип]], откривателя на атомизма, оказва най-голямо влияние над него. Той може да се е познавал със Сократ, но Платон не го споменава, а Аристотел казва, че е пред-сократов. Демокрит умира на 90 години, около 370 г. пр. н. е., но някои пишат, че е живял до 104 г.
 
Авторът на първото древногръцко съчинение по логика е именно Демокрит. Има около 60 съчинения, които се занимават с физика, математика, астрономия, физиологията, медицината, поезията, етика, музика. Запазени са фрагментарно. Затова относно неговите творби се съди по свидетелства на антични автори. В математиката той създава начин за определяте на обемите на телата.
Според Демокрит езикът е вторичен: "думата е сянка на делото" <ref>Диоген Лаерций, ''Животът на Философите'', кн.IX(7):'''37'''</ref>.
 
Той е идеолог на робовладелческата демокрация, спрямо социално - политическите си възгледи.
==Бележки==
 
През епохи творчеството на Демокрит се е откроявало по различен начин. Той е бил определян като физик през класическата древност. Докато по време на късната античност най-голяма полулярност имат неговите етически съчинения, а атомическото му учение достига своя връх през Нобото време.
 
==Биография ==
 
===Ранни години ===
Демокрит е роден в Абдера, Тракия. Годината на раждане е 460 пр.н.е.
 
Демокрит е роден в Абдера, Тракия. Годината на раждане е 460 пр.н.е. [[Аполодор]], който е вероятно по-надежден от [[Трасил]], според който е роден десет години по–рано. Още от малък той обичал са се усамотява в пещери и други пусти места с цел постигането на дълбоки размишления. Баща му бил много богат. Неговото име било Демасип и е опрделян като йонийски преселник , койтое потърсил убежищев град Абдера. Точна в дома на баща му е гостувал персийския цар Ксеркс спрямо литературата. Демокрит похарчил наследството си, за да утоли жаждата си за знания. Пътувал е до Азия, дори стигнал Индия и Етиопия, като и до Вавилон и Персия. Живял е в Египет 5 години. Той сам казва, че никой друг не е пътувал, не е виждал толкова страни и не е срещал толкова учени от самия него. Също така хвали познанията на египетските математици. След като се връща в родната си страна, той започва да се занимава с физика. Пътува из Гърция, за да обогати знанието за страната си. Той познаватвърди много гръцки философи и ги споменава в текстовете си, иче понеженяма е богатчовек,пътувал купуватолкова текстовете им. [[Левкип]], откривателя на атомизма, оказва най-голямо влияние надколкото него. Той може да се е познавал със Сократ, но Платон не го споменава, а Аристотел казва, че е пред-сократов. Демокрит умира на 90 години, около 370 г. пр. н. е., но някои пишат, че е живял до 104 г.
 
===Творчество ===
Той познава много гръцки философи и ги споменава в текстовете си, и понеже е богат, купува текстовете им. Левкип, откривателя на атомизма, оказва най-голямо влияние над него. Той може да се е познавал със Сократ, но Платон не го споменава, а Аристотел казва, че е пред-сократов.
 
Демокрит е бил преди всичко всеотдайно погълнат от научните си занимания и сам е отбелязал, че пред персийския престол предпочита научните си изследвания. Аристотел подчертава, че той е бил един от най-енциклопедичните умове на древния свят. Написал е около 70 трактати, които са тематично групирани в пет раздели – физика, математика, етика, техника и музика; във връзка с това още в древността той е бил наричан “петобоец във философията”, което несъмнено е представлявало своеобразно популярно признание, подобно на признанието на победителите на Олимпийските игри, които също така са се състезавали по пет дисциплини (борба, бягане, скок, копие и диск). През древността произведенията на Демокрит са били унищожени и затова до днешни дни са останали само някои фрагменти от тях. В последствие е наложена цензура на произведенията му с рационалистическа ориентация.
 
Демокрит умира на 90 години, около 370 г. пр. н. е., но някои пишат, че е живял до 104 г.
 
==Философия ==
 
===Атомизма ===
Демокрит е този, който бива повлиян от Левкип и в последствие доразвива основните положения на атомизма. Атомите изграждат света.Демокрит твъдри ,че атомите представляват най-малки, неделими („атом” от старогръцки – „неделим”) , качествено еднородни и вечно движещи се частици. Тяхното движение няма начало, нито край.Това, по което се различават еднин от друг е тяхната форма, размер и тегло. От огромно значение за веществата е редът и положението на атомите,които ги съставят.Те не притежават свойството на цвят , мирис и вкус. Тези качества се появяват в следствие на действието на голям брой атоми върхи нашите сетива. Големите и кръгли атоми пораждат сладкия вкус, грапавите пък киселия, ъглобите - соления. Нахлуването на бързи и кръгли атоми предизвиква топлина, докато раздалечаването им- студенина. Душата при Демокрит е изградена от фини, гладки и кръгли атоми. За него душата е съставена от особен вид атоми, а човекат е представен като обществен атом” и като “частица от Вселената”. Теорията на атомистите е ,че всичко на света произлиза от механическото движение.
 
Демокрит окачествява познанието като тъмно и ясно, неистинско и истинско.Сетивното - чрез вкуса, мириса, зрението, слуха и осезанието е тъмно и неистинско, докато познанието чрез разума и мисленето е истинско и ясно.
 
Според Демокрит предметите биват два вида - първични и вторични. Формата, големината, тежестта и твърдостта са качества на предметите , които им принадлежат безусловно. Докато качествата - температура, вкус, цвят и миризма на предметите, зависят до голяма степен от субекта,който ги притежава, както и от свойствата на материята.
 
===Теория за битието===
Демокрит изгражда своята теория за атомите като приема ,че Вселената е безкрайна. Той е първият древногръцки учен, поставящ проблема за пространството и времето. В резултат на своята борба против телеологията, той отрича случайността в света.Той смята , че висшата задача на учението и науката е изследването на човешката природа на нещата.
 
Философията на Демокрит е повлияна от материалистически учения. ,,Исономия<nowiki>''</nowiki> е неговият главен принцип, който представя негово схващане за равната обективна реалност на битието и на небитието. Той вярва не в целокупната действителност на битието, а в материалното единство и обективната реалност на всичко съществуващо. Поведението на хората, което е предизвикано от потребностите на живота, от човешката воля и преди всичко от човешкия разум ,е причината за обществените събития.
 
===Натуралистическа хипотеза за произхода на религията ===
Демокрит е създателят на натуралистическа хипотеза за произхода на религията. Според хипотезата му Бог не съществува. Той вярва, че страшните природни стихии, като гръм, светкавица, земетръс, наводнения, затъмнения на слънцето и месеца ,са обожествени от човека.Неговият мироглед съди за съществиването на по-висши и зли духовни същества от човека. Точно те оказват силно влияние върху живота им. Той смята, че хората са ги обожествявали.
 
Демокрит не признава религиозно-митологически обяснения и отрича волята на боговете и на съдбата. Той е убеден в смъртността на човешкото тяло , но също и на неговата душа. Неговата философия отрича съществуването на задгробен живот.
 
==Идеи ==
Демокрит изразява своята позиция в подкрепа на спазването на законите и обществената дисциплина. Според него властта трябва да е в ръцете на мъдрите хора , а глупавите трябва да им се подчиняват.
 
Той е против противоречията и бунтовете между хората. В следствие на тази него мисъл той смята,че безимотните и малоимотните имат нужда от подкрепа и помощ от страна на имотните граждани.
 
<ref>* Диоген Лаерций, Животът на Философите, кн.IX(7):37
 
* Кратка българска енциклапедия: КБЕ - Том 2 (139)
 
* http://iankov.blogspot.com/2007/08/blog-post_228.html
 
* http://svyat.com/%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82-460-360%D0%B3/
</ref>Неговите нагласи са представени и в борбата му срещу шовинизма и локалния патриотизъм.
==Источници==
{{Уикицитат|Демокрит}}
<references/>
31

редакции