Разлика между версии на „Нов драматичен театър „Сълза и смях““

махам твърдения без източник
(махам твърдения без източник)
== 1998-2010 ==
1998 година със заповед актьорския щат е съкратен и театърът става открита сцена. НДТ "Сълза и смях" е превърнат в юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредит към Министерството на културата.
Театър със статут на "Открита сцена - продуциращ център, без щатна актьорска трупа. 27.07.2010 година излиза постановление за закриването и превръщането на "Сълза и смях" в сцена на Народния театър. Историята на театъра е прекъсната.{{източник}}
 
== 2012 - 2013 година ==