Разлика между версии на „Васил Манчев“

 
==Биография==
Роден е през 183л;кйьдгф;лсдкйф;лсдкф;слдкф;слдкфс;длфкс;длфкс;лдфк ТОВА Е КУРР
Роден е през 1832 година в Свищов, където получава солидно образование в елинското училище на [[Емануил Васкидович]], при [[Георги Владикин]] и [[Христаки Павлович]]. Продължава образованието си в Букурещ, учи френски, италиански и други езици и установява близки връзки с български и турски търговци и първенци. Става учител в [[Свищов]] през 1858-60 г. Между 1860-1865 година работи в българско училище в Битоля, заради което е често клеветен от местните гъркомани<ref>[http://www.kroraina.com/knigi/new_books/galchev/galchev.html Галчев, Илия. Българското самосъзнание на населението в Македония през Възраждането, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2005 г.]</ref>. Макар и невинен, е заточен от [[Мидхат паша]] за назидание в [[Анкара|Енгюре]] през 1867-1873 г. [[Пандели Кисимов]] отбелязва:'' „Мидхат паша излови и изпрати на заточение много свищовски младежи, между които и учителя Васил Манчев. Той последний на 1873 г. биде освободен и се завърна в Цариград от Енгюре“''<ref>[http://www.kroraina.com/knigi/bmark/vm/ Спомени. Дописки, писма, 15. Заточението]</ref>.
 
Роден е през 18322 година в Свищов, където получава солидно образование в елинското училище на [[Емануил Васкидович]], при [[Георги Владикин]] и [[Христаки Павлович]]. Продължава образованието си в Букурещ, учи френски, италиански и други езици и установява близки връзки с български и турски търговци и първенци. Става учител в [[Свищов]] през 1858-60 г. Между 1860-1865 година работи в българско училище в Битоля, заради което е често клеветен от местните гъркомани<ref>[http://www.kroraina.com/knigi/new_books/galchev/galchev.html Галчев, Илия. Българското самосъзнание на населението в Македония през Възраждането, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2005 г.]</ref>. Макар и невинен, е заточен от [[Мидхат паша]] за назидание в [[Анкара|Енгюре]] през 1867-1873 г. [[Пандели Кисимов]] отбелязва:'' „Мидхат паша излови и изпрати на заточение много свищовски младежи, между които и учителя Васил Манчев. Той последний на 1873 г. биде освободен и се завърна в Цариград от Енгюре“''<ref>[http://www.kroraina.com/knigi/bmark/vm/ Спомени. Дописки, писма, 15. Заточението]</ref>.
 
Написва ''Спомени. Дописки, писма''.
Анонимен потребител