Разлика между версии на „Платонизъм“

(Премахната редакция 5948075 на Йордан Зв. (б.))
 
==Философия==
Основната концепция е [[Теория за формите|Теорията за формите]]. Единственото истинско същество се крие в на основата на формите, на вечното, на неизменимото, на перфектните видове, чиито дубликати са несъвършени копия.Платонистите Множествоказват обектисъщото наи чувствоза сасвойствата, въвлеченинапример: в постояннадопълнение към всички красиви промянанеща, катоима пои тозикрасота, начини сав лишенидопълнение откъм истинсковсички съществуванетигри, има и свойството да бъдеш тигър. [4]Всъщност, Броятдори наи формитекогато сене определяса отналице брояпример наза универсалнисвойството в понятияреалноста, коитоплатонистите могатобикновено датвърдят, бъдатче полученисамото отсвойство конкретнитесъществува. обектиТака смисъл.например, Следниятспоред платонизма, откъссъществува можесвойство да бъдебъдеш представителчетиристотин-етажна насграда, Средниявъпреки Платоновче няма период,такива Метафизикатанеща накато Платончетиристотин-етажни исгради. [[ПлатоноваТези епистемология|Епистемология]]свойства :съществуват извън пространството и времето.
 
Множество обекти на чувство са въвлечени в постоянна промяна, като по този начин са лишени от истинско съществуване. [4] Броят на формите се определя от броя на универсални понятия, които могат да бъдат получени от конкретните обекти смисъл. Следният откъс може да бъде представител на Средния Платонов период, Метафизиката на Платон и [[Платонова епистемология|Епистемология]] :
'''''[Сократ:] "Тъй като красиво е противоположно по значение на грозното, те са две."'''''
 
7

редакции