Разлика между версии на „Чешки език“

м
*изчезване на носовите гласни
*еровете в слаба позиция отпадат, а в силна се изясняват
*извършват се прегласи на съгласните (''r > ř''),
*''g'' > звучно гърлено ''h'',
*''y'' и ''i'' се изравняват по гласеж.
Именното склонение се групира в зависимост от граматическия род. Изчезват формите за [[аорист]] и имперфект при глаголите.
 
Диалектните различия постепенно намаляват под влияние на езиковите норми, наложени от [[Ян Хус]]. През 16 век за развитието на книж. език допринасят хуманистите, преводът на Кралицката библия и трудовете на [[Ян Коменски]]. Окончателното формиране на ч. книжовен е. се извършва от писателите и филолозите през 19 век ([[Павел Шафарик]]), които обогатяват речниковия му състав и го изчистват от чужди заемки.